Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

ikon polarklima

Klimaendringer i Arktis og Antarktis. 

 

Forskningen kan oppsummeres med årsak og forutsigbarhet.

 

Hvor forutsigbare klimaendringene i polare og subpolare strøk er og hvilke konsekvenser de vil ha, for eksempel for marine ressurser og kommersiell aktivitet, er svært aktuelle spørsmål. Dette gjelder i høyeste grad for Norge og Arktis. 

 

For å kunne si noe om årsakene til endringer i vær, havstrømmer og isforhold, må vi forstå hvordan systemets grunntilstand er. Vår forskning handler om å dokumentere og forbedre datagrunnlaget og vår forståelse av mekanismene. 

 

 

Forskningsområder:

 • Hvordan hav og atmosfære påvirker sjøisen
 • Hvordan ferskvann påvirker havstrømmer og is
 • Varsling av vær og klima i polare havområder, og om varslingene også har funksjon på land
 • Å forstå hvilken rolle polområdene spiller i det globale klimaet
 • Gjenskape fortidens klima ved hjelp av avanserte verktøy 
 • Isbremmene rundt Antarktis
 • Feltarbeid i de isdekte polområdene

 

 

Kerim Nisancioglu

Utsyn

«De raskeste klimaendringene akkurat nå skjer i Arktis», sier Kerim H. Nisancioglu, leder av forskningsgruppen Polart klima.

 

«Mer enn noensinne må vi være der for å observere og forstå prosessene bak disse endringene.»


Forskningsgruppen Polart klima

 

Forskningsleder
Kerim H. Nisancioglu 

 

Nestleder
Roshin P. Raj

 

Medlemmer

Helene Asbjørnsen
Lars Asplin
Andreea Auer
Mohamed Babiker
Mostafa Bakhoday
Jostein Bakke
Helene Barthelemy
Till Baumann
Laurent Bertino
Anne Bjune
Andreas Born
Guillaume Boutin
Ailin Dale Brakstad
Jo Brendryen
Anaïs Bretones
Paul Budgell
Svenya Chripko
Svein Olaf Dahl
Elin Darelius
Richard Davy
Stijn De Schepper
Alena Dekthyareva
Vår Dundas
Christiane Duscha
Jakob Dörr
Kjersti Daae
Léo Edel
Evangelia Efstahtiou
Tor Eldevik
Ilker Fer
Rebekka Frøystad
Danielle Grant
Daniel Gunning
Lucia Gutierrez-Loza
Konstanze Haubner
Robinson Hordoir
Eystein Jansen
Karita Kajanto
Zoe Koenig
Eivind Kolås
Sher-Rine Kong
Anton Korosov
Marvin Kähnert
Petra Langebroek
Helene R. Langehaug
Stein Erik Lauritzen
Robert Law
Vidar Lien
Henriette Linge
Kjetil Lygre
Anqi Lyu
Martin Miles
Victoria Miles
Kjell Arne Mork
Pål Ringkjøb Nielsen
Jan Even Ø. Nilsen
Kerim H. Nisancioglu
Einar Olason
Achref Othmani
Leilane Passos
Michele Petrini
Charlotte Rahlves
Roshin P. Raj
Heather Regan
Joachim Reuder
Jonathan Rheinlænder
Benjamin Robson
Ann Rowan
Anne Britt Sandø
Andrew Seidl
Stefanie Semper
Johanne Skrefsrud
Lars H. Smedsrud
Timothy Spain
Clemens Spensberger
Hans Christian Steen-Larsen
Kristine Steinsland
Anna-Marie Strehl
Henrik Søiland
Alexios Theofilopoulus
Stefan Thiele
Daniel Thomas
Iris Thurnherr
Alexandra Touzeau
Tamara Trofimova
Willem van der Bilt
Øystein Varpe
Frode Vikebø
Kjetil Våge
Ryan Weber
Julien-Pooyah Weihs
Agnes Weiner
Nicholas Williams
Timothy Williams
Jiping Xie
Maaike Zwier
Svein Østerhus
Lise Øvreås
Bjørn Ådlandsvik
Marius Årthun

 


Fire tematiske problemstillinger

Forskerne på Bjerknessenteret arbeider med observasjoner, teori og klimamodeller. 

Forskningen er organisert i fire tematiske problemstillinger: 

 • Globalt klima - ledet av Nele Meckler
 • Polart klima - ledet av Kerim Nisancioglu 
 • Karbonsystemet - ledet av Are Olsen
 • Klimafare - ledet av Stephen Outten