Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Kjetil Lygre

Forsker / Researcher

Nansensenteret / Nansen Environmental and Remote Sensing Cente

Jahnebakken 3, Bergen.

Profile picture for user Kjetil Lygre

E-mail: kjetil.lygre@nersc.no

Phone: 45 22 51 35