Understanding climate
for the benefit of society

ikon polarklima

 

Klimaendringer i Arktis og Antarktis. 

 

Forskningen kan oppsummeres med årsak og forutsigbarhet.

 

Hvor forutsigbare klimaendringene i polare og subpolare strøk er og hvilke konsekvenser de vil ha, for eksempel for marine ressurser og kommersiell aktivitet, er svært aktuelle spørsmål. Dette gjelder i høyeste grad for Norge og Arktis. 

For å kunne si noe om årsakene til endringer i vær, havstrømmer og isforhold, må vi forstå hvordan systemets grunntilstand er. Vår forskning handler om å dokumentere og forbedre datagrunnlaget og vår forståelse av mekanismene. 

Forskningsområder:

 • Hvordan hav og atmosfære påvirker sjøisen
 • Hvordan ferskvann påvirker havstrømmer og is
 • Varsling av vær og klima i polare havområder, og om varslingene også har funksjon på land
 • Å forstå hvilken rolle polområdene spiller i det globale klimaet
 • Gjenskape fortidens klima ved hjelp av avanserte verktøy 
 • isbremmene rundt Antarktis
 • feltarbeid i de isdekte polområdene
   

Strategisk prosjekt
 

Atmosphere-Ocean-Ice Interactions in Polar and subpolar Regions (AOI)

Forståelse av hvordan hav, atmosfære og is samspiller i polare regioner, og hvordan prosessene korrekt blir simulert i den norske jordsystemmodellen NorESM.

Prosjektleder: Einar Olason (NERSC)

 

Kerim Nisancioglu

Utsyn

«De raskeste klimaendringene akkurat nå skjer i Arktis», sier Kerim H. Nisancioglu, leder av forskningsgruppen Polart klima.

 

«Mer enn noensinne må vi være der for å observere og forstå prosessene bak disse endringene.»


Forskningsgruppen Polart klima

 

Forskningsleder
Kerim H. Nisancioglu 

 

Nestleder
Anne E. Bjune

 

Medlemmer

Helene Asbjørnsen

Lars Asplin

Mostafa Bakhoday

Jostein Bakke

Till Baumann

Jon Bergh

Laurent Bertino

Andreas Born

Guillaume Boutin

Ailin Dale Brakstad

Jo Brendryen

Anaïs Bretones

Paul Budgell

Sukun Cheng

Kjersti Daae

Svein Olaf Dahl

Elin Darelius

Richard Davy

Alena Dekhtyareva

Stijn De Schepper

Johannes Dugstad

Christiane Duscha

Jakob Dörr

Evangelia Efstahtiou

Tor Eldevik

Anne-Katrine Faber

Ilker Fer

Danielle Grant

Matilda Hallerstig

Robinson Hordoir

Eystein Jansen

Zoe Koenig

Eivind Kolås

Anton Korosov

Stephan Kral

Marvin Kähnert

Helene R. Langehaug

Stein Erik Lauritzen

Vidar Lien

Kjetil Lygre

Martin Miles

Victoria Miles

Kjell Arne Mork

Jan Even Øie Nilsen

Einar Olason

Achref Othmani

Leilane Passos

Algot Petersson

Roshin P. Raj

Heather Regan

Joachim Reuder

Jonathan Rheinlænder

Anne Britt Sandø

Andrew Seidl

Stefanie Semper

Lars H. Smedsrud

Clemens Spensberger

Nadine Steiger

Kristine Steinsland

Anna-Marie Strehl

Violeth Swai

Henrik Søiland

Alexios Theofilopoulos

Alexandra Touzeau

Willem van der Bilt

Frode Vikebø

Kjetil Våge

Timothy Williams

Maaike Zwier

Svein Østerhus

Bjørn Ådlandsvik

Marius Årthun

 


Fire tematiske problemstillinger

Forskerne på Bjerknessenteret arbeider med observasjoner, teori og klimamodeller. 

Forskningen er organisert i fire tematiske problemstillinger: 

 • Globalt klima - ledet av Nele Meckler
 • Polart klima - ledet av Kerim Nisancioglu 
 • Karbonsystemet - ledet av Are Olsen
 • Klimafare - ledet av Stephen Outten