Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

ikon globalt klima

 

Klima på jorden har alltid variert, og vil også variere i framtiden. 

 

Forskningsfokus

 

Jordens klimasystem endrer seg raskere enn noensinne. Å forstå hvordan mennesket påvirker klima og hvordan menneskeskapte klimaendringer virker sammen med naturlige variasjoner, er nødvendig for å kunne informere om dagens og fremtidens globale oppvarming.

 

Under forskningstema Globalt klima ser vi på hvordan overflatetemperatur, vindmønstre, havstrømmer og nedbør endrer seg under ulike klimatiske forhold.

Prosessene som forårsaker disse klimatiske endringene virker på ulike tidsskalaer, fra dager eller sesonger til tidskalaer over hundreår og enda lengre.

 

Eksempler på dette er værsystemer som er forbundet til områder på jorden som ligger midt mellom ekvator og polene. Disse værsystemene skifter på dagsbasis.

 

Fenomener som monsuner og endringer i monsunen med tanke på tidspunkt og styrke er endringer som opptrer på sesongskala.

 

De virkelig lange tidsskalaene som strekker seg over hundre år og mer, er prosesser som variasjon i den store havsirkulasjonen, endringer i kontinentenes plassering og topografi, drivhusgasser og solinnstråling.

 

 

Vi arbeider for å forstå samspillet mellom disse prosessene og klima i fortid, nåtid og fremtid.figur over jordkloden

 

 

 

 

 

 

 

 Fire tematiske problemstillinger

Forskerne på Bjerknessenteret arbeider med observasjoner, teori og klimamodeller. Forskningen er organisert i fire tematiske problemstillinger: 

  • Globalt klima - ledet av Stefan Sobolowski
  • Polart klima - ledet av NN. 
  • Karbonsystemet - ledet av Are Olsen
  • Klimafare - ledet av Marius Årthun