Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

ikon klimafare

 

Vi kombinerer observasjoner, rekonstruksjoner og simuleringer av ulike typer ekstreme hendelser som kan true samfunnet.

 

Dette inkluderer ustabile forhold i innlandsisen på Grønland og i Antarktis, sirkulasjonsendringer i havet og atmosfæren, ekstremvær og høy vannstand.

 

Vårt fokus er på den underliggende dynamikken i klimasystemet og på å forbedre varsling av variasjoner i klima på ulike tidsskalaer. 

 

Forskningsspørsmål

  • Finnes det kritiske grenser eller vippepunkt i klimasystemet som kan endre forekomsten og styrken av ekstreme hendelser? Vil disse i så fall kunne føre til brå og raske endringer i den nærmeste fremtid?
  • Vil den CO2mengden vi allerede har sluppet ut i atmosfæren kunne forårsake uunngåelige, brå endringer i landis og havnivå?
  • Hvor raskt vil en gradvis klimaendring føre til at ekstreme hendelser med store konsekvenser blir vanlige?
  • Hvordan påvirker indre variabilitet ekstreme hendelser? Kan vi varsle dem? Hvor godt er ekstremhendelser representert i klimamodellene?
  • Hva kan vi lære av ekstreme hendelser og varmt klima i fortiden? Under forrige istid og i overgangen til denne mellomistiden var det flere raske klimaendringer. Hvordan var klimaet da jorden sist var varmere enn i dag?
  • I hvilken grad kan samfunnet tilpasse seg mer hyppige ekstreme hendelser, inkludert flom, høyt havnivå, jordras og regnstormer?

 

Strategiske prosjekter

 

CLIFORD - CLImate change and sustainability in Norwegian FjORDs
SeaPR - Sea Level Projection and Reconstruction Unit

 

 

satellittbilde tyfon mexicogolfen

 


Forskningsgruppen Klimafare

 

Forskingsleder
Marius Årthun

 

Nestleder
Mari S. Myksvoll

 

 

Medlemmer

Natasha Barbolini
Øivind Bergh
Joao Bettencourt
Antonio Bonaduce
Jan Magne Cederstrøm
David Chandler
Francois Counillon
Basile De Fleurian
Laura Dietrich
Trond Dokken
Vivian Felde
Natalya Gallo
Heiko Goelzer
Haflidi Haflidason
Johannes Hardeng
Nina Hecej
William Helland-Hansen
Manuel Hempel
Friederike Hoffmann
Ashbin Jaison
Ingrid A. Johnsen
Adam Klimes
Erik Wilhelm Kolstad
Kjersti Konstali
Petra Langebroek
Lu Li
Jan Mangerud
Fabio Mangini
Stephanie Mayer
Priscilla Mooney
Atle Nesje
Björn Nyberg
Inès Ollivier
Øyvind Paasche
Marie Pontoppidan
Kristin Richter
Francesco Saltalamacchia
Anne Gro Salvanes
Alok Samantaray
Annette Samuelsen
Richard Sanders
Alistair Seddon
Rannveig Øvrevik Skoglund
Martine Røysted Solås
Asgeir Sorteberg
Mari Steinslid
John-Inge Svendsen
Thomas Thuesen
Talin Tuestad
Willem van der Bilt 
Kristian Vasskog
Mathias Venning
 
 

 


Forskerne ved Bjerknessenteret for klimaforskning arbeider med observasjoner, teori og klimamodeller. Forskningen er organisert i fire tematiske grupper:

  • Globalt klima – ledet av Stefan Sobolowski 
  • Polarklima – ledet av Kerim Nisancioglu
  • Karbonsystemet – ledet av Are Olsen
  • Klimafare – ledet av Marius Årthun