Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

ikon klimafare

 

Vi kombinerer observasjoner, rekonstruksjoner og simuleringer av ulike typer ekstreme hendelser som kan true samfunnet.

 

Dette inkluderer ustabile forhold i innlandsisen på Grønland og i Antarktis, sirkulasjonsendringer i havet og atmosfæren, ekstremvær og høy vannstand.

 

Vårt fokus er på den underliggende dynamikken i klimasystemet og på å forbedre varsling av variasjoner i klima på ulike tidsskalaer. 

 

Forskningsspørsmål

  • Finnes det kritiske grenser eller vippepunkt i klimasystemet som kan endre forekomsten og styrken av ekstreme hendelser? Vil disse i så fall kunne føre til brå og raske endringer i den nærmeste fremtid?
  • Vil den CO2mengden vi allerede har sluppet ut i atmosfæren kunne forårsake uunngåelige, brå endringer i landis og havnivå?
  • Hvor raskt vil en gradvis klimaendring føre til at ekstreme hendelser med store konsekvenser blir vanlige?
  • Hvordan påvirker indre variabilitet ekstreme hendelser? Kan vi varsle dem? Hvor godt er ekstremhendelser representert i klimamodellene?
  • Hva kan vi lære av ekstreme hendelser og varmt klima i fortiden? Under forrige istid og i overgangen til denne mellomistiden var det flere raske klimaendringer. Hvordan var klimaet da jorden sist var varmere enn i dag?
  • I hvilken grad kan samfunnet tilpasse seg mer hyppige ekstreme hendelser, inkludert flom, høyt havnivå, jordras og regnstormer?

 

Strategiske prosjekter

 

CLIFORD - CLImate change and sustainability in Norwegian FjORDs
SeaPR - Sea Level Projection and Reconstruction Unit

 

 

satellittbilde tyfon mexicogolfen

 Forskerne ved Bjerknessenteret for klimaforskning arbeider med observasjoner, teori og klimamodeller. Forskningen er organisert i fire tematiske grupper:

  • Globalt klima – ledet av Stefan Sobolowski 
  • Polarklima – ledet av Kerim Nisancioglu
  • Karbonsystemet – ledet av Are Olsen
  • Klimafare – ledet av Marius Årthun