Understanding climate
for the benefit of society

Klimafare 

 

Vi kombinerer observasjoner, rekonstruksjoner og simuleringer av ulike typer ekstreme hendelser som kan true samfunnet. Det inkluderer ustabile forhold i innlandsisen på Grønland og i Antarktis, sirkulasjonsendringer i havet og atmosfæren, ekstremvær og høy vannstand. Vårt fokus er på den underliggende dynamikken og på å forbedre prediksjonene av relevante klimavariabler.

 

Forskningsspørsmål

  • Finnes det kritiske grenser eller vippepunkt i klimasystemet som kan endre forekomsten og styrken av ekstreme hendelser? Vil disse i så fall kunne føre til brå og raske endringer i den nærmeste fremtid?
  • Vil den CO2mengden vi allerede har sluppet ut i atmosfæren kunne forårsake uunngåelige, brå endringer i landis og havnivå?
  • Hvor raskt vil en gradvis klimaendring føre til at ekstreme hendelser med store konsekvenser blir vanlige?
  • Hvordan påvirker indre variabilitet ekstreme hendelser? Kan vi varsle dem? Hvor godt er ekstremhendelser representert i klimamodellene?
  • Hva kan vi lære av ekstreme hendelser og varmt klima i fortiden? Under forrige istid og i overgangen til denne mellomistiden var det flere raske klimaendringer. Hvordan var klimaet da jorden sist var varmere enn i dag?
  • I hvilken grad kan samfunnet tilpasse seg mer hyppige ekstreme hendelser, inkludert flom, høyt havnivå, jordras og regnstormer?

 

Strategiske prosjekt 

 

Nele Meckler

Utsyn

 

«Kompleksiteten i klimasystemet gjer det utfordrande å forutsjå klimafarer som flaumar, stormar, havnivåstiging og økosystemendringar», seier Nele Meckler, leiar for forskingsgruppa Klimafare.

 

«For å få ei solid forståing, slår vi saman all tilgjengeleg informasjon frå observasjonar, rekonstruksjonar av fortidas klima, og klimamodellar i mindre og mindre skalaer.»


Forskningsgruppen Klimafare

 

Forskingsleder
Nele Meckler

 

Nestleder
Stephen Outten

 

Medlemmer

Øivind Bergh

Antonio Bonaduce

Rocio Castaño-Primo

David Chandler

Francois Counillon

Basile de Fleurian

Laura Dietrich

Trond Dokken

Vivian Felde

Heiko Goelzer

Haflidi Haflidason

Jenny Sjåstad Hagen

Paul Halas

Johannes Hardeng

Karita Kajanto

Erik Kolstad

Kjersti Konstali

Petra Langebroek

Lu Li

Henriette Linge

Jan Mangerud

Fabio Mangini

Yiwen Mao

Stephanie Mayer

Atle Nesje

Øyvind Paasche

Marie Pontoppidan

Kristin Richter

Sunniva Rutledal

Annette Samuelsen

Alistair Seddon

Rannveig Skoglund

Asgeir Sorteberg

Jørund Strømsøe

Eivind Støren

John-Inge Svendsen

Thomas Thuesen

Tamara Trofimova

Talin Tuestad

Kristian Vasskog

Sonja Wahl

Daniele Zannoni

Tobias Zolles


Forskerne ved Bjerknessenteret for klimaforskning arbeider med observasjoner, teori og klimamodeller. Forskningen er organisert i fire tematiske grupper:

  • Globalt klima – ledet av Camille Li
  • Polarklima – ledet av Kerim Nisancioglu
  • Karbonsystemet – ledet av Are Olsen
  • Klimafare – ledet av Nele Meckler