Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

ikon karbonsystem

Karbonsystemet

 

Hvilke prosesser styrer karbonopptaket i naturen? 

 

Forskningsfokus

 

Vi fokuserer på klimarelevante problemstillinger som følger:

 

 • Hvor mye av menneskestyrte utslipp av CO2 blir tatt opp av havet?
 • Hva vil konsekvensene bli for havopptaket av CO2 når havene blir surere?
 • Hva styrer den naturlige variabiliteten i karbonsyklusen?
 • Hva kan biogeokjemiske sporstoffer fortelle oss om vannmasser, vannmassedannelse og havsirkulasjon?
 • Hva er de forskjellige tilbakekoblingene mellom klimasystemet og de biogeokjemiske prosessen i havet og på land?
 • Hvordan inkludere marine paleoklimadata i globale havmodeller?
 • Hvordan inkludere prosesser i vegetasjon og jord i globale klimamodeller?

 

 

 

Are Olsen – Karbonsystem, Carbon System

Utsyn

 

«Overgangen til et lavkarbonsamfunn må skje i løpet av de neste ti årene og innsikt inn i karbonsystemet er avgjørende for denne prosessen,» sier Are Olsen, leder for forskningsgruppen Karbonsystemet.

 

«Det er avgjørende for å definere risikoen ved ulike mulige utslippsbaner, for å planlegge klimahandling, og for å evaluere effektiviteten deres i å redusere atmosfærisk CO2.

 

Vårt sentrale mål er å gi denne innsikten til samfunnet ved å utvikle og bruke de beste mulige modeller og observasjoner.»


Forskningsgruppen Karbonsystem

 

Forskningsleder
Are Olsen

 

Nestleder
Nadine Goris 

 

Medlemmer / Members

Inge Althuizen
Nadine Arzt
Meike Becker
Houda Beghoura
Kristine Birkeli 
Timothée Bourgeois
Tristan Cordier
Damien Couespel
Xabier Dávila
Richard Davy
Paul Dees 
Chiara De Falco
Tor Einar de Lange
Morgane Demeaux
Dagmar Egelkraut
Peter Groth Farsund
Filippa Fransner
Friederike Fröb
Shuang Gao
Joseph Gaudard
Sonya Geange
Nadine Goris
Kjell Gundersen
Ragnhild Gya 
Aud Halbritter
Bjarte Hannisdal
Christoph Heinze
Solfrid Sætre Hjøllo
Kristin Jackson-Misje
Emil Jeansson
Truls Johannessen
Steve Jones
Mika Kirkhus
Tor Olav Kristensen
Camilla Stegen Landa
Siv Kari Lauvset
Joeran Maerz
Erik Askov Mousing
Pål Tore Mørkved
Jean Negrel
Ulysses Ninnemann
Abdirahman Omar
Dagmar Rusiecka
Edson Silva
Margit Simon
Øystein Skagseth
Ingunn Skjelvan
Morten Skogen
Tobias Steinhoff
Ingrid Sælemyr
Jerry Tjiputra
Tomas Torsvik
Vigdis Vandvik
Tsuyoshi Wakamatsu
Çağlar Yumruktepe
Christian Hans Quintana Zagaceta

Forskerne ved Bjerknessenteret for klimaforskning arbeider med observasjoner, teori og klimamodeller. Forskningen er organisert i fire tematiske grupper:

 • Globalt klima – ledet av Stefan Sobolowski
 • Polarklima – ledet av Kerim Nisancioglu
 • Karbonsystemet – ledet av Are Olsen
 • Klimafare – ledet av Marius Årthun