Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

ikon karbonsystem

Karbonsystemet

 

Hvilke prosesser styrer karbonopptaket i naturen? 

 

Forskningsfokus

 

Vi fokuserer på klimarelevante problemstillinger som følger:

 

 • Hvor mye av menneskestyrte utslipp av CO2 blir tatt opp av havet?
 • Hva vil konsekvensene bli for havopptaket av CO2 når havene blir surere?
 • Hva styrer den naturlige variabiliteten i karbonsyklusen?
 • Hva kan biogeokjemiske sporstoffer fortelle oss om vannmasser, vannmassedannelse og havsirkulasjon?
 • Hva er de forskjellige tilbakekoblingene mellom klimasystemet og de biogeokjemiske prosessen i havet og på land?
 • Hvordan inkludere marine paleoklimadata i globale havmodeller?
 • Hvordan inkludere prosesser i vegetasjon og jord i globale klimamodeller?

 

 

 

Are Olsen – Karbonsystem, Carbon System

Utsyn

 

«Overgangen til et lavkarbonsamfunn må skje i løpet av de neste ti årene og innsikt inn i karbonsystemet er avgjørende for denne prosessen,» sier Are Olsen, leder for forskningsgruppen Karbonsystemet.

 

«Det er avgjørende for å definere risikoen ved ulike mulige utslippsbaner, for å planlegge klimahandling, og for å evaluere effektiviteten deres i å redusere atmosfærisk CO2.

 

Vårt sentrale mål er å gi denne innsikten til samfunnet ved å utvikle og bruke de beste mulige modeller og observasjoner.»Forskerne ved Bjerknessenteret for klimaforskning arbeider med observasjoner, teori og klimamodeller. Forskningen er organisert i fire tematiske grupper:

 • Globalt klima – ledet av Stefan Sobolowski
 • Polarklima – ledet av Kerim Nisancioglu
 • Karbonsystemet – ledet av Are Olsen
 • Klimafare – ledet av Marius Årthun