Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Karbonsystemet

 

Hvilke prosesser styrer karbonopptaket i naturen? 

 

Forskningsfokus

 

Vi fokuserer på klimarelevante problemstillinger som følger:

 

 • Hvor mye av menneskestyrte utslipp av CO2 blir tatt opp av havet?
 • Hva vil konsekvensene bli for havopptaket av CO2 når havene blir surere?
 • Hva styrer den naturlige variabiliteten i karbonsyklusen?
 • Hva kan biogeokjemiske sporstoffer fortelle oss om vannmasser, vannmassedannelse og havsirkulasjon?
 • Hva er de forskjellige tilbakekoblingene mellom klimasystemet og de biogeokjemiske prosessen i havet og på land?
 • Hvordan inkludere marine paleoklimadata i globale havmodeller?
 • Hvordan inkludere prosesser i vegetasjon og jord i globale klimamodeller?

 

Strategisk prosjekt

LOES,  Low and overshot emission scenarios – from a high to a low carbon society v/ Jörg Schwinger og Hanna Lee.

 

Are Olsen – Karbonsystem, Carbon System

Utsyn

 

«Overgangen til et lavkarbonsamfunn må skje i løpet av de neste ti årene og innsikt inn i karbonsystemet er avgjørende for denne prosessen,» sier Are Olsen, leder for forskningsgruppen Karbonsystemet.

 

«Det er avgjørende for å definere risikoen ved ulike mulige utslippsbaner, for å planlegge klimahandling, og for å evaluere effektiviteten deres i å redusere atmosfærisk CO2.

 

Vårt sentrale mål er å gi denne innsikten til samfunnet ved å utvikle og bruke de beste mulige modeller og observasjoner.»


Forskningsgruppen Karbonsystem

 

Forskningsleder
Are Olsen

 

Nestleder
Jörg Schwinger

 

Medlemmer / Members

Inge Althuizen

Ali Aasadi

Meike Becker

Timothée Bourgeois

Xabier Dávila

Tor de Lange

Dagmar Egelkraut

Filippa Fransner

Shuang Gao

Joseph Gaudard

Sonya Geange

Nadine Goris

Kjell Gundersen

Aud Halbritter

Bjarte Hannisdal

Siri Vatsø Haugum

Christoph Heinze

Solfrid Hjøllo

Kristin Jackson-Misje

Emil Jeansson

Truls Johannessen

Steve Jones

Augustin Kessler

Tor Olav Kristensen

Camilla Landa

Siv Lauvset

Joshua Lynn

Lydia Messingfeld

Erik Askov Mousing

Pål Tore Mørkved

Ulysses Ninnemann

Abdirahman Omar

Gerrit Benjamin Pfeil

Nicholas Roden

Richard Sanders

Jörg Schwinger

Margit Simon

Øystein Skagseth

Ingunn Skjelvan

Morten Skogen

Jerry Tjiputra

Vigdis Vandvik

Tsuyoshi Wakamatsu

Çağlar Yumruktepe


Forskerne ved Bjerknessenteret for klimaforskning arbeider med observasjoner, teori og klimamodeller. Forskningen er organisert i fire tematiske grupper:

 • Globalt klima – ledet av Camille Li
 • Polarklima – ledet av Kerim Nisancioglu
 • Karbonsystemet – ledet av Are Olsen
 • Klimafare – ledet av Nele Meckler