Understanding climate
for the benefit of society

ikon karbonsystem

Karbonsystemet

 

Hvilke prosesser styrer karbonopptaket i naturen? 

 

Forskningsfokus

 

Vi fokuserer på klimarelevante problemstillinger som følger:

 

 • Hvor mye av menneskestyrte utslipp av CO2 blir tatt opp av havet?
 • Hva vil konsekvensene bli for havopptaket av CO2 når havene blir surere?
 • Hva styrer den naturlige variabiliteten i karbonsyklusen?
 • Hva kan biogeokjemiske sporstoffer fortelle oss om vannmasser, vannmassedannelse og havsirkulasjon?
 • Hva er de forskjellige tilbakekoblingene mellom klimasystemet og de biogeokjemiske prosessen i havet og på land?
 • Hvordan inkludere marine paleoklimadata i globale havmodeller?
 • Hvordan inkludere prosesser i vegetasjon og jord i globale klimamodeller?

 

 

 

Are Olsen – Karbonsystem, Carbon System

Utsyn

 

«Overgangen til et lavkarbonsamfunn må skje i løpet av de neste ti årene og innsikt inn i karbonsystemet er avgjørende for denne prosessen,» sier Are Olsen, leder for forskningsgruppen Karbonsystemet.

 

«Det er avgjørende for å definere risikoen ved ulike mulige utslippsbaner, for å planlegge klimahandling, og for å evaluere effektiviteten deres i å redusere atmosfærisk CO2.

 

Vårt sentrale mål er å gi denne innsikten til samfunnet ved å utvikle og bruke de beste mulige modeller og observasjoner.»


Forskningsgruppen Karbonsystem

 

Forskningsleder
Are Olsen

 

Nestleder
Jörg Schwinger

 

Medlemmer / Members

Ali Aasadi
Inge Althuizen
Pradeebane Vaittinada Ayar
Meike Becker
Timothée Bourgeois
Tristan Cordier
Damien Couespel
Xabier Dávila
Matvey Debolskiy
Chiara De Falco
Tor de Lange
Morgane Demeaux
Dagmar Egelkraut
Filippa Fransner
Friederike Fröb
Shuang Gao
Nadine Goris
Joseph Gaudard
Kjell Gundersen
Aud Halbritter
Bjarte Hannisdal
Christoph Heinze
Solfrid Hjøllo
Kristin Jackson-Misje
Emil Jeansson
Truls Johannessen
Steve Jones
Karolina Jörgensen
Tor Olav Kristensen
Camilla Landa
Siv Lauvset
Joshua Lynn
Joeran Maerz
Laurène Merrilet
Erik Askov Mousing
Pål Tore Mørkved
Jean Negrel
Ulysses Ninnemann
Are Olsen
Abdirahman Omar
Christian Hans Quintana
Jörg Schwinger
Edson Silva
Margit Simon
Øystein Skagseth
Ingunn Skjelvan
Morten Skogen
Tobias Steinhoff
Jerry Tjiputra
Vigdis Vandvik
Tsuyoshi Wakamatsu
Çağlar Yumruktepe

 


Forskerne ved Bjerknessenteret for klimaforskning arbeider med observasjoner, teori og klimamodeller. Forskningen er organisert i fire tematiske grupper:

 • Globalt klima – ledet av Nele Meckler
 • Polarklima – ledet av Kerim Nisancioglu
 • Karbonsystemet – ledet av Are Olsen
 • Klimafare – ledet av Stephen Outten