Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Steve Jones

Overingeniør / Head Engineer

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB

Allegt. 70
5020 BERGEN

Profile picture for user Steve Jones

E-mail: steve.jones@uib.no

Phone: 55582597