Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Pressemelding

24 results

ICOS Norge får 90 millioner kroner av Forskningsrådet for å overvåke klimagassutslipp.  Det tilknytta havovervåkingssenteret kan no gå over frå dugnadsdrift og til eit meir langsiktig løp. Det kan gi nye forskararbeidsplassar. 

De globale CO2-utslippene fra forbrenning av fossilt brensel har aldri vært høyere. I 2013 passerer CO2-utslippene 9,8  gigatonn karbon (GtC). Dette er mer enn 60% høyere enn utslippsnivået i 1990.

Menneskehetens fotavtrykk sees nå i flere og flere deler av klimasystemet.  Skal vi ha mulighet til å nå togradersmålet må vi starte med å omlegge til fornybarsamfunnet nå.

CICERO og Bjerknessenteret svarar i dag klimaskeptikarar i eit omfattande brev til politikarar,
vidaregåande skular og bibliotek rundt om i landet.

Over hundre forskere fra hele verden er involvert i verdens mest omfattende samordning av CO2-målinger i havoverflaten. Databanken SOCAT gjør det lettere for klimaforskerne å overvåke endringene i havet.

Den nasjonale geofagevalueringen som kom fra Forskningsrådet i dag, viser et sterkt geofaglig miljø på Bjerknessenteret og ved Institutt for geovitenskap (GEO) og Geofysisk institutt (GFI) ved Universitetet i Bergen. Evalueringen er foretatt av et internasjonalt fagpanel.

Å hente presis informasjon om vindfelt, nedbør og temperatur med dei same metodane frå to polar samstundes, har aldri vore gjort før. Det vil Jostein Bakke og forskargruppa hans no gjere, med midlar frå Fulbright Arctic Chair Award og NFR. 

Iselin Medhaug disputerer fredag 6. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”North Atlantic multidecadal variability in coupled climate models – Mechanisms and responses.”

Tirsdag 8. mars er det oppstart for et stort internasjonalt EU-prosjekt i Bergen. Prosjektets formål er å måle havets opptak av menneskeskapt karbondioksid fra atmosfæren.

Verdens fremste eksperter på polarklima samles denne uken i Bergen for å komme fram til hvordan man kan utvikle observasjonssystem for overvåking av Arktis og Antarktis.

En ny rapport om arbeidsrutiner i FNs klimapanel (IPCC) overleveres på mandag til FNs generalsekretær Ban Ki-moon og Klimapanelets leder Rajendra K. Pachauri.

Nord-Atlanteren er det viktigste havområdet i verden for opptak av klimagassen CO2. Nå viser en ny Science artikkel at dette sluket for CO2 er mindre effektivt enn tidligere antatt.

20. november bytter Unifob AS navn til Uni Research og får ny visuell profil. Uni Research er en av Norges største forskningsorganisasjoner. Vi har over 500 ansatte fra 30 nasjoner, og omsetter forskning for 450 millioner i året.