Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Geofag- og klimaforskning i Bergen hevder seg

Den nasjonale geofagevalueringen som kom fra Forskningsrådet i dag, viser et sterkt geofaglig miljø på Bjerknessenteret og ved Institutt for geovitenskap (GEO) og Geofysisk institutt (GFI) ved Universitetet i Bergen. Evalueringen er foretatt av et internasjonalt fagpanel.

Body

Evalueringen trekker fram de lange og gode tradisjonene for geofaglig forskning ved Institutt for geovitenskap og Geofysisk institutt ved UiB. Sammen med Universitetet i Oslo står Universitetet i Bergen og Uni Research for de beste og tyngste geofagmiljøene i landet.
 
Komiteen bak Geofagevalueringen har særlig merket seg samlingen av forskningskrefter i Bjerknessenteret: ”BCCR can be considered to be amongst the leading international organisations in the field of Climate Change research”.

– Det er hyggelig at evalueringen anerkjenner den sterke internasjonale posisjonen som vi har fått, sier Eystein Jansen, direktør for Bjerknessenteret.  

Les hele Geofagevalueringen hos Forskningsrådet

Gunn Mangerud, leder for Insititutt for geovitenskap ser evalueringen som et godt verktøy i den videre utviklingen av instituttets forskningsstrategi som løfter fram klima, energi, marin, geodynamikk, polarforsking og geobiologi.
 
– Instituttet må si seg fornøyd med evalueringen. Den viser blant annet at satsingen på sentre for fremragende forskning (SFF) gir gode resulat i form av høykvalitets forskning. Vi er særskilt tilfreds med at samtlige forskningsgrupper ved instituttet har fått så god evaluering, sier Mangerud.

– Det er hyggelig å få en bekreftelse på at vi er på rett vei. Anbefalingene er nyttige og peker på strukturelle grep som kan gjøres for få forskningsgruppene mer synlige og for å håndtere finansiering av infrastruktur, særlig avansert måleutstyr. Evalueringen gir også grunn til å se på institusjonenes nasjonale rollefordeling, sier Nils Gunnar Kvamstø, leder for Geofysisk institutt.

Evalueringskomiteen påpeker at den geofaglige forskningen nasjonalt mangler grunnforskningsmidler, og synliggjør en skjev ressursfordeling nasjonalt i den geofaglige forskningen. Til tross for lite ressurser til grunnforskning og ingen særegne ressurser til polarforskning klarer Bergen å holde et høyt faglig nivå. Miljøene ved GEO, GFI og Uni Research holder også det høyeste nivå på geofaglig polarforskning.  

Komiteen er kritisk til organiseringen av Bjerknessenteret og den manglende samlokalisering av forskningsressursene. Det pågår i dag et arbeid fra UiB og Uni Research sammen om en ny felles framtidig organisering av klimaforskningen i Bergen.Kontaktpersoner
Eystein Jansen, direktør for Bjerknessenteret,  tlf. 906 18 858
Gunn Mangerud, leder for Institutt for geovitenskap, tlf. 975 57 137
Nils Gunnar Kvamstø, leder for Geofysisk institutt, tlf.  412 68 923

* Bjerknessenteret ble i 2002 opprettet som et SFF-samarbeid (Senter for fremragende forskning) mellom UiB, Uni Research AS, Nansensenteret og Havforskningsinsitituttet. Uni Bjerknessenteret er Uni Research sin avdeling i Bjerknessamarbeidet. Evalueringen tar ikke for seg Bjerknessenteret som SFF i sin helhet, men kommenterer samarbeidet under kapitlene som omhandler de fire institusjonene.