Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Vil varsle klima i polare strøk

Verdens fremste eksperter på polarklima samles denne uken i Bergen for å komme fram til hvordan man kan utvikle observasjonssystem for overvåking av Arktis og Antarktis.

Body

Dagens klimamodeller kommer til kort når de skal brukes til å predikere polarklima under global oppvarming. Derfor samles nå over hundre forskere for å diskutere kunnskapshullene som hindrer dem i å utvikle modeller som er nøyaktige nok til å predikere klimautvikling på både korte og lengre tidsskalaer i vårt århundre. Målet er å utvikle et varslingssystem for klimaet i polare strøk. Ikke minst er dette viktig med tanke på framtidig aktivitet i Arktis og nordområdene.

- Arktis og særlig Antarktis er blant de mest utilgjengelige og dårligst målte områdene på kloden. Prosesser knyttet til varmeutvekslingen  mellom hav og atmosfære, drivisen og lavtliggende skyer, er lite forstått og vanskelig å modellere. Mange ser derfor på polområdene som klimamodellenes akilleshæl, sier Tore Furevik ved Bjerknessenteret ved Universitet i Bergen.

Bjerknessenteret for klimaforskning er vertskap for møtet, som arrangeres i regi av World Climate Research Programme (WCRP). WCRP er det sentrale internasjonale klimaforskningsprogrammet etablert av Verdens meteorologiske organisasjon under FN.

Sårbare økosystem

Polarområdene er særlig sårbare til den pågående oppvarmingen. I Arktis har oppvarmingen de siste førti årene gått dobbelt så raskt som noe annet sted på kloden. Den raske tilbakesmeltingen av sjøis vil få konsekvenser for både vær- og økosystemer, samt samfunn og mennesker som bor og jobber i denne regionen.

Det er derfor svært viktig å være i stand til å utvikle klimavarslingssystem som er til å stole på i regionen, sier Furevik.

Utarbeide anbefalinger

I løpet av møtet vil ekspertene gi en rekke anbefalinger om fremtidige behov for observasjoner og overvåkning av Arktis og Antarktis og utvikle et veikart for bedre varslingssystem for klimaendringer i polare strøk. Anbefalingene vil være WCRP sitt bidrag til Global Framework  for Climate  Services sine mål om bedre datagrunnlag, tilgjengelighet, levering og bruk av vitenskapsbaserte klimavarsler og tjenester.

En anerkjennelse for Bergen

World Climate Research Programme (WCRP) valgte å legge begivenheten til Bergen som en anerkjennelse av byens bidrag til internasjonal klima- og polarforskning. Bergen har lange tradisjoner å bygge på. Bergenskolen i meteorologi ble etablert av Vilhelm Bjerknes for snart 100 år siden, og den moderne værvarslingen som i dag brukes verden over ble utviklet nettopp i Bergen. Sterke faglige tradisjoner bidro til at Bjerknessenteret i 2003 ble utnevnt til Senter for Fremragende Forskning (SFF), og at det i dag er et senter med internasjonalt renommé. Regjeringen bestemte nylig å gi en langtidsbevilgning til Bjerknessenteret i Bergen. Dette sikrer videreutvikling av kompetanse som er helt nødvendig for å kunne møte framtidens klimautfordringer.
 
Kontaktperson: Prof. Tore Furevik, Universitetet i Bergen/Bjerknessenteret for klimaforskning, tore.furevik@gfi.uib.no, mobil: 986 77 226.