Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Har evaulert FN's klimapanel

En ny rapport om arbeidsrutiner i FNs klimapanel (IPCC) overleveres på mandag til FNs generalsekretær Ban Ki-moon og Klimapanelets leder Rajendra K. Pachauri.

Body

På en pressekonferanse i New York mandag 30. august overleverer komiteen ledet av IAC sin rapport ”Climate change assessments: Review of the processes and procedures of the IPCC” til FNs generalsekretær Ban Ki-moon og leder av FNs klimapanel, Rajendra K. Pachauri. Offentliggjøringen finner sted kl 16.00 norsk tid (10.a.m lokal tid) og kringkastes live på FNs nettsider .

Målet med evauleringen er blant annet å foreslå forbedringer for å sikre best mulig kvalitet på rapportene fra klimapanelet i framtiden. 

10. mars i år ga FNs generalsekretær Ban Ki-moon og leder av FNs klimapanel Rajendra K. Pachauri, det internasjonalt vitenskapsrådet IAC i oppdrag å opprette en uavhengig ekspertgruppe til å gjennomgå rutinene og prosedyrene for arbeidet med klimarapporter i FNs klimapanel. InterAcademy Council (IAC) er en paraplyorganisasjon for vitenskapsakademier i hele verden.

Bakgrunnen for å iverksette en slik gjennomgang var debatten om kvalitetssikring av konkusjonene i klimapanelets fjerde hovedrapport fra 2007.

- Klimarapportene fra FNs klimapanel må bygge på nøyaktighet, objektivitet og gjennomsiktighet. Vi må minimalisere potensialet for nye feil i framtiden. Derfor har jeg i samråd med lederen av klimapanelet initiert en omfattende gjennomgang av rutiner og prosedyrer, uavhengig av FN-systemet, ledet av IAC, sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon i forbindelse med offentliggjøringen av oppdraget.

Kontaktinformasjon
Prof. Eystein Jansen, Direktør Bjerknessenteret for klimaforskning, e-post: eystein.jansen@uni.no, telefon: 55583491, mobil: 90618858

Seksjonssjef Alice Gaustad, Klima- og forurensningsdirektoratet, e -post: alice.gaustad@klif.no, telefon:2257536, mobil: 98094104

Relevante lenker:
Pressemelding fra IAC her.
Følg med på webcast her.
Rapporten legges samtidig ut på IACs hjemmesider.

Mer om siste IPCC rapport her .