Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Sol og vulkanutbrudd tar tempen på Atlanteren

Tørkeperioder i USA, hetebølger i Europa, endringer i den østasiatiske monsunen og styrken på tropiske orkaner er koblet til klimavariasjoner i Atlanterhavet.

Body

En ny studie som offentliggjøres i dag i det prestisjefylte tidsskriftet Nature Geoscience viser at påvirkningen fra sol og vulkanutbrudd er viktige årsaker til variasjoner i det nordatlantiske klimaet. Bak studien står en forskergruppe fra Bjerknessenteret i Bergen som har sammenlignet observerte og simulerte variasjoner i klimaet i Nord-Atlanteren for de siste 600 årene. En rekke regionale klimavariasjoner, som for eksempel den langvarige tørkeperioden i USA på 1930-tallet (http://en.wikipedia.org/wiki/Dust_Bowl), har blitt knyttet til slike temperaturvariasjoner i Atlanterhavet. De bakenforliggende årsakene til disse langsiktige temperaturvariasjonene er imidlertid dårlig kjent.
 
Blant forskere er den vanlige oppfatningen at klimavariasjoner i Nord-Atlanteren med varighet på mer en ett tiår er drevet av de storstilte havstrømmene.

- Men vår studie viser at effekten av eksplosive vulkanutbrudd og variasjoner i solinnstrålingen virker som en metronom for temperatursvingninger i Atlanteren, sier Odd Helge Otterå ved Uni Bjerknessenteret, hovedforfatter av Nature Geoscience artikkelen.

Han forklarer at kraftige vulkanutbrudd er spesielt viktige både gjennom den kraftige avkjølende effekten slike utbrudd har, men også gjennom deres direkte innvirkning på vindene og havstrømmene.

Studien bidrar også til muligheten om å varsle klimaet i Nord-Atlanteren 10-20 år fram i tid.

- Dersom vi i det hele tatt skal være i stand til å gi fornuftige anslag om hvordan klimaet i våre nærområder vil utvikle seg de neste tiårene er vi helt avhengig av at klimamodellene er i stand til å simulere havtemperaturen i Atlanteren på en realistisk måte, sier Otterå. For at dette skal være mulig, understreker han, må vi  forstå de grunnleggende mekanismene og årsakssammenhengene som styrer slike variasjoner. Arbeidet som presenteres i Nature Geoscience bidrar til å øke denne forståelsen.

Studien viser videre at den observerte oppvarmingen i Nord-Atlanteren på 1900-tallet ikke kan forklares av klimaeffekten fra sol og vulkaner alene. I klimamodellen må menneskeskapte utslipp av CO2 og andre drivhusgasser til atmosfæren inkluderes for å gi en tilsvarende temperaturutvikling som i observasjonene.

Artikkelen det refereres til:

Otterå, O. H., M. Bentsen, H. Drange and L. Suo: External forcing as a metronome for Atlantic multidecadal variability, Nature Geoscience, online 12.09.10, på trykk i oktoberutgaven av Nature Geoscience.

For mer informasjon, kontakt:

Dr. Odd Helge Otterå, Uni Bjerknessenteret, Odd.Ottera@uni.no, tel. 55 58 98 16/47 928 06 818