Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

40 års CO2 -målinger i unik databank

Over hundre forskere fra hele verden er involvert i verdens mest omfattende samordning av CO2-målinger i havoverflaten. Databanken SOCAT gjør det lettere for klimaforskerne å overvåke endringene i havet.

Body

6,3 millioner CO2-målinger utført av forskningsfartøy, frivillige observasjonsskip og andre, fra 1968 til i dag, blir nå offentlig tilgjengelige på ett sted.

Forskere og dataspesialister fra Universitetet i Bergen (UiB) og Bjerknessenteret for klimaforskning har ledet etableringen av Surface Ocean CO2 Atlas (SOCAT).

– SOCAT gjør klimaforskerne i stand til å bestemme havets opptak av CO2 mye mer nøyaktig enn før, sier Benjamin Pfeil ved Universitetet i Bergen.
 

Kan gi bedre klimapolitikk
Havets opptak av CO2 spiller en viktig rolle for CO2-nivået i atmosfæren. Rundt en fjerdedel av all CO2 som slippes ut tas opp i havet, men dette opptaket er følsomt for klimaendringer. Med mer nøyaktige målinger kan vi raskere vurdere endringer i klimapolitikken, som for eksempel endring av utslippskvoter som et mottiltak dersom havets opptak av CO2 endrer seg betydelig.

Til nå har måleresultatene vært samlet flere steder, ikke alltid tilgjengelige for alle. 

– Nå blir det mulig å studere årlige og tiårige variasjoner i havets CO2-opptak, og forskning rundt prosessene som påvirker havets evne til å ta opp CO2, sier Are Olsen ved Havforskningsinstituttet/Bjerknessenteret.
                                                                                                               

Publiseres i amerikansk tidsskrift
Detaljene blir publisert i tidsskriftet EOS, American Geophysical Unions journal, lørdag 17. mars. Dataene er tilgjengelige for alle på www.socat.info.

Kontakt mediekontakt@uib.no for å få en foreløpig utgave av publikasjonen.

 

Kontaktpersoner for media

 • Benjamin Pfeil, overingeniør ved Geofysisk institutt, UiB, telefon 464 74 473.  E-post: benjamin.pfeil@gfi.uib.no
   
 • Are Olsen, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet og Bjerknessenteret for klimaforskning, telefon 907 23 261. E-post: are.olsen@imr.no

 

Samarbeidspartnere

 • Universitet i Bergen/Bjerknessenteret for klimaforskning
 • Havforskningsinstituttet
 • University of East Anglia i Storbritannia
 • National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
 • University of Washington and the Carbon Dioxide Information Analysis Center i USA
 • Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
 • International Ocean Carbon Coordination Project (IOCCP) av Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) av UNESCO i Frankrike.
   

Prosjektet ble initiert i 2007 av Surface Ocean Lower Atmosphere Study (SOLAS) og Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research project (IMBER).