Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Pressekonferanse om FNs klimapanels rapport om det klimavitenskapelige grunnlaget

Fredag 27. september legger FNs klimapanel (IPCC) fram den mest oppdaterte og helhetlige kunnskapen om endringene i klimasystemet.

Body

Norske forfattere vil presentere hovedfunn fra rapporten i Oslo parallelt med den internasjonale pressekonferansen i Stockholm.

Hvor: Miljødirektoratet, Strømsveien 96 på Helsfyr i Oslo (se kart ).
Når: Fredag 27. september fra klokken 09.45 (med forbehold om at oppstart i Stockholm ikke blir utsatt).

Se programmet her.

Påmelding senest 24. september

Pressekonferansen er åpen for alle.

  • Det er nødvendig med forhåndspåmelding på Miljødirektoratets hjemmeside her
  • Se pressekonferansen direkte via nett-tv fra klokken 09.45 fredag 27. september her.

Første del av femte hovedrapport


FNs klimapanel skal i 2013 og 2014 legge fram tre delrapporter og en synteserapport som til sammen utgjør klimapanelets femte hovedrapport. Hovedfunnene i den første delen om det klimavitenskapelige grunnlaget for klimaendringene legges fram i Stockholm 27. september klokken 10.00 og nasjonal lansering skjer i Oslo.

"Summary for Policymakers" vil bli tilgjengelig samme dag her.

Vil framheve kunnskap som er viktig for Norge


Forskere fra CICERO Senter for klimaforskning, Bjerknessenteret og Norsk Polarinstitutt har deltatt i arbeidet med rapporten. De vil presentere hovedfunnene hos Miljødirektoratet i Oslo. Fra Bjerknessentert og Geofysisk Insitutt, UiB, vil Eystein Jansen være tilstede. Han er hovedfatter på kapittel 5 som omhandler klimaendringer i fortiden og drivkrefter bak klimaendringene.

Forfatterne vil gjennomgå de viktigste funnene i et globalt perspektiv og – i størst mulig grad – trekke fram kunnskap som er spesielt relevant for et norsk publikum. Rapporten overleveres så fra forskerne til miljøvernministeren.

Hva skjer i Stockholm?


For informasjon om den internasjonale pressekonferansen i Stockholm, påmelding etc., se informasjon fra klimapanelets sekretariat i Geneve og hos det svenske Naturvårdsverket. Følgende forskere vil være tilstede i Stockholm og er tilgjengelig for media der.

  • Forskningsleder Jan Fuglestvedt fra CICERO Senter for klimaforskning er hovedforfatter på et av kapitlene i den første delrapporten.
  • Seniorforsker Peter Thorne fra Nansensenteret for miljø og fjernmåling er hovedforfatter på kapittelet om observasjoner.