Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Pressekonferanse om FNs klimapanels rapport om det klimavitenskapelige grunnlaget

Fredag 27. september legger FNs klimapanel (IPCC) fram den mest oppdaterte og helhetlige kunnskapen om endringene i klimasystemet.

Norske forfattere vil presentere hovedfunn fra rapporten i Oslo parallelt med den internasjonale pressekonferansen i Stockholm.

Hvor: Miljødirektoratet, Strømsveien 96 på Helsfyr i Oslo (se kart ).
Når: Fredag 27. september fra klokken 09.45 (med forbehold om at oppstart i Stockholm ikke blir utsatt).

Se programmet her.

Påmelding senest 24. september

Pressekonferansen er åpen for alle.

  • Det er nødvendig med forhåndspåmelding på Miljødirektoratets hjemmeside her
  • Se pressekonferansen direkte via nett-tv fra klokken 09.45 fredag 27. september her.

Første del av femte hovedrapport


FNs klimapanel skal i 2013 og 2014 legge fram tre delrapporter og en synteserapport som til sammen utgjør klimapanelets femte hovedrapport. Hovedfunnene i den første delen om det klimavitenskapelige grunnlaget for klimaendringene legges fram i Stockholm 27. september klokken 10.00 og nasjonal lansering skjer i Oslo.

"Summary for Policymakers" vil bli tilgjengelig samme dag her.

Vil framheve kunnskap som er viktig for Norge


Forskere fra CICERO Senter for klimaforskning, Bjerknessenteret og Norsk Polarinstitutt har deltatt i arbeidet med rapporten. De vil presentere hovedfunnene hos Miljødirektoratet i Oslo. Fra Bjerknessentert og Geofysisk Insitutt, UiB, vil Eystein Jansen være tilstede. Han er hovedfatter på kapittel 5 som omhandler klimaendringer i fortiden og drivkrefter bak klimaendringene.

Forfatterne vil gjennomgå de viktigste funnene i et globalt perspektiv og – i størst mulig grad – trekke fram kunnskap som er spesielt relevant for et norsk publikum. Rapporten overleveres så fra forskerne til miljøvernministeren.

Hva skjer i Stockholm?


For informasjon om den internasjonale pressekonferansen i Stockholm, påmelding etc., se informasjon fra klimapanelets sekretariat i Geneve og hos det svenske Naturvårdsverket. Følgende forskere vil være tilstede i Stockholm og er tilgjengelig for media der.

  • Forskningsleder Jan Fuglestvedt fra CICERO Senter for klimaforskning er hovedforfatter på et av kapitlene i den første delrapporten.
  • Seniorforsker Peter Thorne fra Nansensenteret for miljø og fjernmåling er hovedforfatter på kapittelet om observasjoner.