Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Menneskeskapte klimaendringer

Klimaendringene vi ser i dag: hvilke bevis vi har, årsaken og konsekvensene av endringene. 

temasider


Rapporter fra Norsk klimaservicesenter