Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Globale klimaendringer

Mens naturlige klimaendringer driver temperaturen både opp og ned, får menneskenes CO2-utslipp den kun til å stige. Her kan du lese om hvorfor klodens klima endres og om arbeidet for å begrense menneskeskapt oppvarming.

Body

I denne videoen svarer Bjerknessenterets tidligere direktør Tore Furevik på spørsmål om klimaendringer.

Drivkreftene bak klimaendringer

Økt drivhuseffekt er hovedgrunnen til at den globale temperaturen stiger nå. Drivhuseffekten kan du lese om her.

Vulkanutbrudd og endringer i solinnstråling endrer også klimaet på jorden. Her kan du lese om hvordan slike naturlige klimaendringer fungerer, sammenlignet med menneskeskapte klimaendringer.

Artikkelserie om bevisene for at klimaet endrer seg, årsaken til endringene og hvilke konsekvenser de har:

FNs klimapanel, utslippsbaner og globale klimamodeller

Da verdens land inngikk Parisavtalen i 2015, ble de enige om å kutte i utslippene sine for å begrense global oppvarming. I denne videoen forteller Jörg Scwhinger om karbonbudsjettet, hvor mye CO2 vi kan tillate oss å slippe ut og om hvordan vi ligger an for å nå målet.

Parisavtalen

I denne podkasten gjør Bjerknessenterets tidligere direktør, Tore Furevik, opp status for Parisavtalen fem år etter at den ble inngått.