Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Å forstå klima til nytte for samfunnet

På Bjerknessenteret forsker vi på klima i fortiden, nåtiden og framtiden. 

 

Vi har en unik, tverrfaglig tilnærming til naturvitenskapelig klimaforskning. Våre forskere jobber sammen med fagbakgrunn blant annet innen meteorologi, oseanografi, geologi, geofysikk, biologi og matematikk.