Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Hvem svarer på hva?

Jakob og Vilhelm Bjerknes
Jakob og Vilhelm Bjerknes engasjerte seg aktivt både med vitenskapsformidling og for å få innblikk i hva slags informasjon folk hadde behov for. Dagens Bjerknes-forskere er like ivrige.

Under finner du en oversikt over forskere som kan svare på spørsmål om ulike klimatema. For andre spørsmål, pressekontakt Gudrun Sylte, tlf. 40 85 64 57

 

Global oppvarming og klima nå og i fremtiden

Global oppvarming, globale klimaendringer, togradersmålet

Kikki Kleiven (UiB) tlf. 55 58 35 35 / 41 60 64 51
Asgeir Sorteberg UiB) tlf. 55 58 26 93 / 993 31 912
Helge Drange (UiB) tlf. 55 58 26 53 / 977 40 589
Tore Furevik (Nansensenteret) tlf. 986 77 226
Eystein Jansen (UiB/NORCE ) tlf. 55 58 34 91 / 906 18 858
Erik Kolstad (NORCE) tlf. 56 10 75 31 / 411 22 457
Stefan Sobolowski (NORCE) tlf. 56 10 75 54 / 911 78 962
Silje Sørland (NORCE) tlf. 56 10 75 57 / 951 57 670

FNs klimapanel (IPCC)

Asgeir Sorteberg (UiB) tlf. 55 58 26 93 / 932 31 912
Kikki Kleiven (UiB) tlf. 55 58 35 35 / 41 60 64 51
Tore Furevik (Nansensenteret) tlf. 986 77 226
Eystein Jansen (UiB/NORCE) tlf. 55 58 34 91 / 906 18 858
Helge Drange (UiB/NORCE) tlf. 55 58 26 53 / 977 40 589

Fremtidsklima og klimascenarioer for dette hundreåret

Tore Furevik (Nansensenteret) tlf. 986 77 226
Kikki Kleiven (UiB) tlf. 55 58 35 35 / 41 60 64 51
Helge Drange (UiB) tlf. 55 58 26 53 / 977 40 589
Asgeir Sorteberg (UiB) tlf. 55 58 26 93 / 932 31 912
Erik Kolstad (NORCE) tlf. 56 10 75 31 / 411 22 457
Stefan Sobolowski (NORCE) tlf. 56 10 75 54 / 911 78 962
Silje Sørland (NORCE) tlf. 56 10 75 57 / 951 57 670

Klimaendringer i ulike deler av Norge

Stephanie Mayer (NORCE) tlf. 56 10 75 38
Asgeir Sorteberg UiB) tlf. 55 58 26 93 / 993 31 912
Erik Kolstad (NORCE) tlf: 56 10 75 31 / 411 22 457
Marie Pontoppidan (NORCE) tlf. 56 10 75 47
Silje Sørland (NORCE) tlf. 56 10 75 57 / 951 57 670

Klimavarsling for kommende sesong eller tiår

Noel Keenlyside, (UiB) tlf. 55 58 20 32 (engelsk)
Tor Eldevik, (UiB) tlf. 55 58 87 31 / 93 49 40 38
Erik Kolstad (NORCE) tlf. 56 10 75 31 / 411 22 457
Asgeir Sorteberg (UiB) tlf. 55 58 26 93 / 993 31 912
Silje Sørland (NORCE) tlf. 56 10 75 57 / 951 57 670

Havet

Golfstrømmen og havsirkulasjonen

Marius Årthun (UiB) tlf. 97 67 77 55
Tor Eldevik (UiB) tlf. 55 20 58 74 / 934 94 038
Helene Langehaug (Nansensenteret) tlf. 46 54 36 85
Helene Asbjørnsen (UiB) tlf. 48 44 81 91
Tore Furevik (Nansensenteret) tlf. 986 77 226
Helge Drange (UiB) tlf. 55 58 26 53 / 977 40 589
Anne Britt Sandø (HI) tlf. 934 34 060
Kjetil Våge (UiB) tlf. 55 58 26 05

El Niño / La Niña

Se under Vær og uvær.

CO2-opptak i havet og havforsuring

Are Olsen (UiB) tlf. 55 58 47 81 / 907 23 261
Siv Kari Lauvset (UiB/NORCE) tlf. 56 10 75 33
Abdirahman Omar (NORCE/UiB) tlf. 56 10 75 01
Ingunn Skjelvan (NORCE/UiB) tlf. 55 58 42 68
Truls Johannessen (UiB/NORCE Klima) tlf. 55 58 43 27
Christoph Heinze (UiB/NORCE) tlf. 55 58 98 44
Meike Becker (UiB) tlf. 55 58 26 72

Havnivåstigning

Kristin Richter (NORCE) tlf. 40 15 64 37
Helge Drange (UiB/NORCE Klima tlf. 55 58 26 53 / 977 40 589
John-Inge Svendsen (UiB) tlf. 55 58 35 10 (fortid) 
Eystein Jansen (NORCE/UiB) tlf. 55 58 34 91 / 906 18 858

Is

Isen på Grønland og i Antarktis

Elin Darelius (UiB) tlf. 55 58 25 99 / 980 83 368
Kerim H. Nisancioglu (UiB) tlf. 55 58 98 66 / 980 49 414
Petra Langebroek (NORCE) tlf. 56 10 75 32
Helge Drange (UiB) tlf. 55 58 26 53 / 977 40 589
Eystein Jansen (UiB/NORCE)  tlf. 55 58 34 91 / 906 18 858

Sjøisen i Arktis

Lars H. Smedsrud (UiB) tlf. 55 58 26 38 / 924 88 449

Sjøisen i Arktis og koblinger til været

Camille Li (UiB) tlf. 55 58 37 05

Vær og uvær

Stormer og uvær i vår del av verden

Erik Kolstad(NORCE) tlf. 56 10 75 31 / 411 22 457
Camille Li (UiB) tlf. 55 58 37 05
Thomas Spengler (UiB) tlf. 55 58 98 46 / 93 81 67 24
Harald Sodemann (UiB) tlf. 55 58 29 74 / 48 62 96 22
Clemens Spensberger (UiB) tlf. 55 58 84 45

Ekstremvær

Asgeir Sorteberg (UiB) tlf. 55 58 26 93 / 932 31 912 
Stefan Sobolowski (NORCE) tlf. 56 10 75 54 / 911 78 962
Tore Furevik (Nansensenteret) tlf. 986 77 226
Erik Kolstad (NORCE) tlf. 56 10 75 31 / 411 22 457
Stephen Outten (Nansensenteret) tlf. 45425074 (engelsk)
Silje Sørland (NORCE) tlf. 56 10 75 57 / 951 57 670

Tropiske orkaner (hurricanes, tyfoner, sykloner)

Erik Kolstad (NORCE Klima) tlf. 56 10 75 31 / 411 22 457

El Niño / La Niña

Tore Furevik (UiB) tlf. 55 58 26 91 / 986 77 226
Noel Keenlyside, (UiB) tlf. 55 58 20 32 (engelsk)
Helge Drange (UiB) tlf. 55 58 26 53 / 977 40 589
Stefan Sobolowski (NORCE) tlf. 56 10 75 54 / 911 78 962

Monsunen

Martin King (NORCE) tlf. 56 10 75 29 (engelsk)
Silje Sørland (NORCE) tlf. 56 10 75 57 / 951 57 670

Effekter av klimaendring

Isbreer, ras og flom, infrastruktur

Atle Nesje (UiB/NORCE) tlf. 55 58 36 02 / 913 92 574
Jostein Bakke (UiB) tlf. 55 58 98 32 / 992 73 343
Asgeir Sorteberg (UiB) tlf. 55 58 26 93 / 993 31 912

Snøskred

 

Marine økosystemer og fiskeressurser

Mari Myksvoll (HI) tlf. 97 19 65 00
Frode Vikebø (HI) tlf. 93 87 22 38
Øystein Skagseth (HI) tlf.  55 90 65 27
Anne Britt Sandø (HI) tlf. 934 34 060
Annette Samuelsen (Nansensenteret) tlf. 93 23 82 02

Matproduksjon

Silje Sørland (NORCE) tlf. 56 10 75 57 / 951 57 670

Landskap, skog og annen vegetasjon

Anne E. Bjune ( UiB) tlf. 55 58 33 35 / 928 87 229
Priscilla Mooney (NORCE) tlf. 56 10 75 40 (engelsk)
Vigdis Vandvik (UiB) tlf. 55 58 33 32

Permafrost


Lise Øvreås (UiB) tlf. 55 58 26 75 / 99 23 63 92

Fortidsklima

Kikki Kleiven (UiB) tlf. 55 58 35 35 / 416 06 451
Eystein Jansen (UiB/ NORCE) tlf. 55 58 34 91 / 906 18 858
Bjørg Risebrobakken (NORCE) tlf. 56 10 75 54
Anne E. Bjune (UiB) tlf.55 58 33 35 / 928 87 229
Kerim Nisancioglu (UiB) tlf. 55 58 98 66 / 980 49 414
Odd Helge Otterå (NORCE) tlf. 56 10 75 54 / 928 06 818
Nele Meckler (UiB) tlf. 55 58 35 30 / 46 58 62 36