Understanding climate
for the benefit of society

Helene Asbjørnsen

Postdoktor/Postdoctor

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB

Allegaten 70, 5007 Bergen

Profile picture for user Helene Asbjørnsen

E-mail: H.Asbjornsen@uib.no

Phone: 48448191