Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Synteserapporten

Synteserapporten fra FNs klimapanel samler all informasjonen fra de tre delrapportene. 

Body


Synteserapporten er siste del av FNs klimapanels femte hovedrapport. Synteserapporten oppsummerer og sammenstiller hovedfunn fra de tre delrapportene som er publisert i løpet av 2013 og 2014, og ble ferdigstilt i oktober 2014 i København, Danmark. 

130 medlemsland samlet seg i København i en uke for å godkjenne rapportens Sammendrag for beslutningstakere setning for setning. Du finner mer informasjon om bakgrunnen for og arbeidet med rapporten hos Miljødirektoratet

Hele synteserapporten finner du her

Sammendrag for beslutningstakere finner du her.