Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Ny leder av FNs klimapanel

Hoesung Lee fra Sør-Korea er valgt til ny leder av FNs klimapanel. 

Body

Hoesung Lee har deltatt i klimapanelets arbeid siden 1992. Under arbeidet med den femte hovedrapporten, som ble utgitt i 2013 og 2014, var han en av tre nestledere. Nå skal han lede arbeidet med klimapanelets sjette hovedrapport. 

Hoesung Lee
Hoesung Lee er ny leder av FNs klimapanel (IPCC). Foto: IPCC.

Lee har vært leder av forskningsinstitusjonen Korean Energy Economics Institute, og er professor i klimaøkonomi, energi og bærekraft ved Korea-Universitetet i Seoul. Han overtar lederrollen etter Ismail El Gizouli fra Sudan, som har fungert som leder etter at Dr. Rajendra Pachauri fra India trakk seg i februar 2015.

 

FNs klimapanel har også valgt de nye delte ledervervene: 

Valérie Masson-Delmotte (France) and Panmao Zhai (China) for WG I

Hans-Otto Pörtner (Germany) and Debra Roberts (South Africa) for WG II

Jim Skea (United Kingdom) and P.R. Shukla (India) for WG III

Kiyoto Tanabe (Japan) and Eduardo Calvo(Peru) for the Task Force Bureau.

 

Les mer om lederskiftet på Miljødirektoratets nettsider