Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Konsekvensene

Den andre delrapporten handler om virkninger, tilpasning og sårbarhet. 

Body

Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability from IPCC WG2 on Vimeo.

I den andre delrapporten finner du informasjon om hvordan klimaendringer påvirker natur og mennesker, om sårbarhet og om tilpasning til klimaendringer. 

Rapporten setter klimaendringer i sammenheng med andre samfunns- og miljøendringer og viser hvordan klimaendringer rammer ulikt for forskjellige grupper, sektorer og regioner. I tillegg presenterer rapporten ulike responser og kombinasjoner av tilpasninger, utslippsreduksjoner og bærekraftig utvikling, og hvordan dagens og framtidige beslutninger er avgjørende for konsekvensene av klimaendringer. Du finner mer informasjon om rapporten hos Miljødirektoratet

Rapporten finner du her

Sammendraget for beslutningstakere finner du her