Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Vår navneinspirasjon Vilhelm Bjerknes. (Kollasj: Ellen Marie Viste/Bjerknessenteret)

Bjerknessenterets jubileumsseminar

Vi feirer 20 år onsdag 13.mai, i Universitetet i Bergens Aula. 

Body

Fra kl 12: Registrering og lunsj
Kl 13-1305: Musikalsk åpning

Direktør Tore Furevik ønsker velkommen og introduserer dagens konferansier, prosjektleder Øyvind Paasche.

1305-1315: Hilsningstale ved minister for forskning og høyere utdanning Henrik Asheim (TBC)
1315-1330: Hva har vi lært på 20 år?, ved tidligere Bjerknes-direktør Eystein Jansen

Kunnskapsdrypp fra våre fire hovedområder

Fra sommerfugl til menneske

1335-1340 Globalt klima: Innledning ved rektor Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen
1340-1350 Hva har klimamodellene lært oss, ved Helge Drange (UIB)
1350-1400 Hva forteller fortiden om fremtiden,ved Kikki Kleiven (UiB)

En verden i endring

1405-1410 Polart klima: Innledning, ved direktør Elisabeth Maråk Støle, NORCE
1410-1420 Vær og vind, ved Asgeir Sorteberg (UIB)
1420-1430 Is og vippepunkt, ved Petra Langebroek (NORCE)
 
1430-1500 Pause

Livsgrunnlaget under press  

1505-1510 Karbonsystem: Innledning, ved direktør Sissel Rogne, Havforskningsinstituttet
1510-1520 Hva skjer med havets matfatFrode Vikebø (IMR)
1520-1530 Ødelegger vi naturen rundt oss, ved Vigdis Vandvik (UIB)

Klimakunnskap vi kan agere på!

1535-1540 Klimafarer: Innledning, ved direktør Sebastian Mernild, Nansensenteret
1540-1550 Are extremes getting more extreme?, ved Stephen Outten (NERSC)
1550-1600 Hvordan kan vi redusere risiko og utnytte muligheter, ved Erik Kolstad (NORCE)

Musikalsk innslag

1630-1645 Hvor er vi, og hvor skal vi de neste 20 årene?, ved Bjerknessenterets direktør Tore Furevik

18:30 Middag
Tale, ved styreleder Arvid Hallén