Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Vår navneinspirasjon Jacob og Vilhelm Bjerknes. (Kollasj: Ellen Viste/Bjerknessenteret)

Bjerknessenterets jubileumsseminar

Vi feirer 20 år mandag 30. november, i Universitetet i Bergens Aula. 

Body

Bli med oss i en digital jubileumssending fra Aulaen kl 1300-1600. Se den direkte på Youtube.

 

 • Direktør Tore Furevik ønsker velkommen og introduserer dagens konferansier, forskningsleder Nele Meckler.
 • Hilsning ved minister for forskning og høyere utdanning Henrik Asheim
 • Hilsen ved styreleder Arvid Hallén


   En verden koblet i tid og rom
   
 • Innledning ved Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen
 • Hva forteller fortiden om fremtiden, ved Kikki Kleiven
 • Hva forteller modellene om veien til Paris, ved Jörg Schwinger

          PAUSE 1340-1350


En verden i endring


Glimt inn i fremtidens forskning

         PAUSE 1445-1455


Livsgrunnlag under press


Klimakunnskap vi kan agere på

 • Innledning ved Johnny Johannessen, direktør for Nansensenteret
 • Are extremes getting more extreme?, Stephen Outten
 • Hvordan kan vi redusere risiko og utnytte muligheter, Erik Kolstad

          ********

 • Hvor er vi, og hvor skal vi de neste 20 årene?, ved Bjerknessenterets direktør Tore Furevik

 

Se også: Kunnskapsdepartementet forlenger finansiering for Bjerknessenteret i fem nye år