Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

jubileumsseminar

2 results

For 20 år siden snakket ytterst få om klima. Klimaforskere fantes knapt. Når Bjerknessenteret i år feirer 20-årsjubileum, er det med mer enn 200 naturforskere som alle utforsker klimaet.