Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Kibera i Kenya er svært flomutsatt. Dette bildet er tatt i 2018. 

Veien videre for en bærekraftig vær- og klimatjeneste i Afrika 

Mens vær og klimatjenester utvikler seg i et raskt tempo i store deler av verden, går det ikke like fort i Afrika. Forsker ved NORCE og Bjerknessenteret, Erik Kolstad, er medforfatter i en kronikk i Nature Communications som presenterer løsninger for bærekraftige vær- og klimatjenester i verdensdelen. 

Body

Afrika er et av kontinentene som blir mest påvirket av klimaendringene. Ifølge forfatterne av kronikken er det fire store utfordringer som må løses for å få til bærekraftige vær- og klimatjenester i Afrika. De fire er hull i det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget, manglende data, usikre værmodeller og prognoser, og at det trengs utvikling og styrking av kunnskapsnivået, samt bedre kommunikasjonen.  

- Det gjøres ikke nok for å skape arbeidsplasser innenfor vær- og klimatjenester i Afrika. Det er i stor grad basert på at landene selv finansierer meteorologiske tjenester, men der er det lite penger. Vi har også finansiering av prosjekter fra vestlige land, men disse varer gjerne bare i tre–fire år, sier Kolstad. 

Kolstad legger til at når det først blir levert noe bra, så blir det ikke nødvendigvis frigjort ressurser til å vedlikeholde og videreutvikle produktet. 

-Da blir det vanskelig å skape bærekraftige jobber. 

Nødvendig informasjon

I artikkelen er det flere forslag til løsninger. Investeringer i kvantitativ og kvalitativ opplæring innenfor vitenskapen som legges til grunn for vær- og klimatjenester, å bygge kompetanse, investere og sørge for at afrikanske forskere har kunnskap og ressurser til å levere tjenester som når lokalsamfunn og interessenter i hvert land og region, er blant forslagene. 

Prosjektet CONFER, som er ledet av NORCE, har som mål å finne løsninger som gjør Øst-Afrika bedre rustet til å møte klimaendringene. Slik at det livsviktige landbruket i området blir mer levedyktig. Veldig mange afrikanere driver med landbruk. I flere av landene i regionen sysselsetter landbruket over 80% av befolkningen. De er dermed avhengige av gode værtjenester. -De trenger informasjon om været for å vite når de skal plante og høste, men vi vet at de i liten grad har tilgang på den type tjenester, sier Kolstad. 

Kolstad
Forsker ved NORCE og Bjerknessenteret. Foto: Andreas RGraven

Bygge kompetanse og nettverk

Kolstad håper kronikken kan føre til at det blir lyst ut mer forskningsmidler til prosjekter som støtter oppunder bærekraft, og at det kan gis en målrettet støtte til statene i Afrika til å bygge opp værtjenester. 

CONFER og NORCE har flere motivasjoner for å jobbe i Afrika. 

-For det første er det interessant med tanke på klimaforskning. I tillegg er det motiverende å gjøre noe der det trengs. Vi kan bidra til å bygge opp enkeltpersoner og grupper som kan komme inn i våre prosjekter og nettverk. Dermed kan vi bygge kompetanse hos de nasjonale meteorologiske instituttene i Afrika. 

Skole-prosjekt

Gjennom CONFER-prosjektet finnes programmet “CATER schools”, et årlig kurs der studenter, forskere og forelesere kan lære av hverandre på tvers av fagområder, diskutere og få ny kunnskap for å kunne håndtere klimaendringer i Afrika sør for Sahara. 

Cater
CATER school 2023. 

-Vi hadde vårt første kurs i ti dager i Kenya i november i 2023. Så skal vi ha kurs i Tanzania i oktober i år. Det er 20–25 studenter og omtrent halvparten av dem skal være afrikanske. I år er vi særlig interessert i å få med flere norske studenter. Etter kurset jobber vi med å opprettholde nettverket som de kan bruke når de skal søke etter jobber, forteller Kolstad.  

Søknadsfristen er 19.april.  
Lenke til CATER
Lenke til CONFER

Referanser: Benjamin Lamptey, Salah SAHABI ABED, Masilin Gudoshava, Joseph Mutemi, Mary-Jane Bopape, Elijah Adesanya Adefisan, Moudi Pascal Igri, Ibrah Seidou Sanda, Ousmane Ndiaye, Douglas J. Parker, Andrew J. Dougill, Andreas H. Fink, Peter Knippertz, Steve Woolnough og Erik Kolstad (2024) Challenges and ways forward for sustainable weather and climate services in Africa, Nature Communications