Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Lang slange rundt Lille Lungegårdsvann, sett fra midten av toget. Foto: Gudrun Sylte

Marsjerte for vitenskapen

I Norge planlegges det markeringer i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim samt i andre byer. Disse markeringene er knyttet sammen gjennom det nasjonale og internasjonale March for Science nettverket. Per 08.03.2017 så er det planlagt markeringer i 360 byer over hele verden.

Body
Nadine og Morven i March for Science
Nadine Steiger og Morven Muilwijk med klare budskap. Foto: Gudrun Sylte

Vitenskapelig kunnskap er et globalt fellesgode vi som samfunn er helt avhengige av på alle viktige områder: i utdanning, i helsetjenester, for jobb- og karrieremuligheter og for miljøet barna våre vokser opp i. Vi bruker vitenskap til å forstå verden rundt oss, og vitenskap bringer oss videre.Vårt felles kunnskapsgrunnlag er under press. Vi ser hard pågang fra sterke politiske og økonomiske krefter som ønsker å styre forskningens retning og resultat, forskere blir presset eller truet til ikke å formidle forskningsresultater, og “falske nyheter” florerer i media for å undergrave vitenskapelige funn. Når vi ikke lenger er enige om hva som er sant, blir det umulig å ha meningsfylte debatter og å arbeide mot felles mål. Vi marsjerer for retten til å drive vitenskap, formidle vitenskap, samarbeide for å bygge videre på den beste kunnskapen vi har, tenke kritisk og fremme bærekraftige beslutninger basert på vitenskapelige fakta. Tilgang til kvalitetssikret kunnskap for alle er selve ryggraden i et demokratisk samfunn.

Du kan støtte markeringen ved å promotere markeringen  stille opp som frivillig medhjelper, tilknytte deg  markeringen eller støtte markeringen økonomisk (donasjon er mulig gjennom vår nettside)

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om markeringen på: sciencemarchbergen@gmail.com eller sciencemarchnorway@gmail.com

 

Takk på forhånd og med vennlig hilsen, March for Science Bergen

 

Nettside:  http://marchforsciencenorway.com/

Facebook: fb.com/marchforsciencenorway

Twitter: @SciMarchNorway