Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Unik kartlegging av havstrømmene kan gi bedre klimavarsel

Ny studie i det prestisjefylte tidsskriftet Nature Geoscience gir en unik beskrivelse av havsirkulasjon og klimavariabilitet, som kan gi et sikrere grunnlag for varsling av framtidens klima.

Forskere fra Nansen- og Bjerknessenteret har sett på endringer i havklima og hvordan disse forplanter seg med havstrømmene i De nordiske hav, og da spesielt Norskehavet, basert på faktiske observasjoner. De nordiske hav har blitt grundig overvåket av blant annet norske, færøyske, islandske og (sovjet-) russiske forskningsfartøy siden 1950. Det er første gang forskere sammenstiller disse målingene i stor skala over flere tiår.

- Tidligere trodde man at forandringer i utvekslingen av vannmasser mellom De nordiske hav og Nordatlanteren skyldes endringer i dyphavet lengst mot nord, men vår analyse viser at kilden til disse endringene kan spores tilbake til Golfstrømmens forlengelse inn i Norskehavet, sier forsker og førsteforfatter Tor Eldevik fra Nansensenteret.
 
Studien gir dermed en bedre forståelse av Atlanterhavets omveltning fra varm Golfstrøm i overflaten til kald returstrøm i dypet, noe som gir et nytt grunnlag for å vurdere hvilke områder og målinger som er best egnet for å forstå klimaendringer i vår nære og fjerne fortid. Denne forståelsen må videre legges til grunn ved utviklingen av framtidens observasjons- og modellsystem for klimavarsling.

- For å beskrive et framtidig klima, er det helt nødvendig å kjenne til hvordan havklima har endret seg tidligere og hva som har vært kilden til disse forandringene. Studien vil derfor bli en viktig referanse for å kunne spore framtidige endringer, sier Eldevik.

 
Omveltningen fra varme (i rødt) til kalde vannmasser (i blått) i De nordiske hav. Den svarte pilen indikerer Golfstrømmens forlengelse inn i Norskehavet, og de grå pilene den kalde returstrømmen i dypet.

 

 
Atlanterhavets storstilte sirkulasjon av varme og kalde vannmasser svinger i takt med endringer i klima. Studien tar pulsen på disse svingningene, sier Tor Eldevik, førsteforfatter av Nature Geoscience-artikkelen.


Artikkelen det refereres til:

Eldevik, T., J.E.Ø. Nilsen, D. Iovino, K.A. Olsson, A.B. Sandø, and H. Drange, 2009: Observed sources and variability of Nordic seas overflow. Nature Geoscience, 2, doi: 10.1038/NGEO518.