Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Svakere lavtrykksaktivitet på senvinteren

En ny artikkel publisert i Climate Dynamics viser at et redusert sjøisdekke i Arktis kan føre til svekket lavtrykksaktivitet i Nord-Atlanteren på senvinteren. 

Sjøisdekke i Arktis har avtatt de siste tiårene og den siste generasjonen av klimamodeller predikerer at global oppvarming kan føre til at Arktis er nærmest isfri om sommeren mot slutten av århundret.  Når sjøisen forsvinner kommer atmosfæren i kontakt med det varmere havet og store varmeflukser kan slippes ut i atmosfæren. Disse varmefluksene er størst om vinteren når lufttemperaturen er kaldest relativt til isen og det åpne havet. Den største reduksjonen i sjøis er riktignok om sommeren men det har mindre påvirkning på atmosfæren siden endringen i varmefluksene da er relativt liten. 

I denne studien viser simuleringer at de store varmefluksene på vinteren reduserer lavtrykksaktiviteten over Barentshavet, Labradorhavet og over de nordlige delene av Russland. Senvinteren viser derimot en mye større reduksjon i lavtrykksaktiviteten også over Nord-Atlanteren. Dette henger sammen med den negative fasen av den nordatlantiske svingning (NAO). NAO er et storstilt værmønster som representerer endringer i styrken og retningen til vestavindsbeltet over Nord-Atlanteren. Når NAO er i sin negativ fase fører det til mindre nedbør og kaldere temperaturer over Nord-Europa. Denne studien viser at det er kun på senvinteren at et redusert sjøisdekke setter i gang de komplekse tilbakekoplingene som er knyttet til NAO fenomenet. Dette er overraskende siden varmefluksene fra havet faktisk er større tidligere på vinteren. Et redusert sjøisdekke kan derfor spille en viktig rolle for været over Nord-Europa særlig i overgangen mellom vinter og vår. Det må likevel understrekes at det er mange andre konkurrerende effekter som også vil påvirke NAO og lavtrykksaktiviteten  under global oppvarming.
 

En ny sesongsyklus av sjøis

For å isolere effekten av et redusert sjøisdekke har denne studien brukt simuleringer med den atmosfæriske klimamodellen ECHAM5 utviklet ved Max –Planck-Institute for Meteorology. Simuleringer ble utført med et sjøisdekke slik det ser ut nå og en ny sesongsyklus med sjøisdekke som modellene predikerer for slutten av århunderet.
 

Referanse:

I.A. Seierstad, and J. Bader (2008): Impact of a projected future Arctic Sea Ice reduction on extratropical storminess and the NAO, Climate Dynamics. DOI: 10.1007/s00382-008-0463-x