Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Storstilt nytt datasett over overflatetemperatur

I et omfattende internasjonalt prosjekt estimerer over femti forskere innen paleo-oseanografi og paleoklimatologi temperaturen i overflatevannmassene fra perioden som omtales som siste glasiale maksimum.

Målet med prosjektet - Multipoxy Approach for Reconstruction of the Glacial Ocean Surface (MARGO) - har vært å oppdatere og harmonisere beregninger av overflatetemperaturer, også kalt ”Sea Surface Temperature” (SST), og sjøisutbredelse fra siste glasiale maksimum. Denne perioden er også kjent som Last Glacial Maximum (LGM) og strekker seg over perioden 23,000 til 19,000 år før nåtid. I prosjektet har det vært viktig å inkludere alle typer metoder for beregning av SST, og i best mulig grad harmonisere kalibreringen av de ulike metoder.

Det nye datasettet bygger på et tidligere datasett fra slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, som var basert på arbeider som ga et estimat for temperaturen i overflatevannmassene fra LGM. Dette var basert på rekonstruerte verdier av SST, der man benyttet mikrofossiler og ulike statistiske metoder for å beregne SST basert på moderne utbredelse av mikrofossilene. Dette var et nyttig datagrunnlag for å forstå klimautvikling og klimasensitivitet, samt for å teste hvordan ulike klimamodeller kunne reprodusere den samme perioden. I 30 år har dette datasettet vært grunnlaget for SST kart over alle verdenshav for LGM. Dette datasettet har vært er kjent som CLIMAP (Climate Long-Range Investigation, Mapping and Prediction).

Siden publiseringen av CLIMAP har nye data kommet til, og nyere metoder for beregning av SST, samt nye geokjemiske metoder for beregning av overflate temperatur. Flere initiativ har vært tatt for å videreutvikle og oppdatere det gamle CLIMAP datasettet, som danner grunnlaget for opprettelsen av MARGO. Resultatet er en omfattende serie av publikasjoner. Den mest omfattende sammenstillingen av MARGO er publisert i en spesialutgave utgitt over ELSEVIER i 2005 .

I januar 2009 ble de mest interessante funnene sammenstilt i et arbeid publisert i Nature Geoscience. Flere forskere fra Bjerknessenteret har vært aktive deltakere i denne prosessen, og medvirker som medforfattere på dette arbeidet. Dette arbeidet sammenstiller temperatur endringer i LGM fra dagens klima fordelt over alle verdenshavene. Dette er nyttig for å bestemme klimasensitivitet og evaluere klimamodeller.  

Artikkelen er publisert i Nature Geoscience, Jan. 2009, av MARGO Project Members:”Constraints on the magnitude and patterns of ocean cooling at the Last Glacial Maximum”