Gå til hovedinnhold

Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Større sesongvariasjon i Polhavsisen

I en ny studie publisert i tidsskriftet Ocean Science, presenterer en forskningsgruppe ledet av Bjerknesforsker Anders Sirevaag resultatene fra en studie gjennomført i sentrale deler av Polhavet i 2008. Sammenlignet med målinger fra samme område tidlig på nittitallet, viser resultatene at øvre del av havet er blitt betydelig ferskere om sommeren, men samtidig saltere om vinteren. Dette kan bety at sesongvariasjonen i det arktiske isdekket har blitt større, altså at større mengder is dannes om vinteren og smelter om sommeren.

 
Foto: Anders Sirevaag

 

Varmeutveksling mellom hav og atmosfære

Selv om sjøisen i Arktis danner en svært effektiv barriere som begrenser utvekslingen av varme mellom havet og atmosfæren, viser det seg at en betydelig mengde solinnstråling slipper gjennom isen på sommerstid og bidrar til oppvarming av havets øvre lag. Denne øvre delen av Polhavet er samtidig i praksis adskilt fra varmen som finnes i de dypere lag. Dette betyr at det meste av varmen i øvre lag av havet kommer fra atmosfæren, i stor grad som solinnstråling i områder med åpent vann, eller gjennom åpninger i isdekket som smeltevannsdammer eller åpne råker. Men en del av varmen i øvre del av havet kommer også fra solinnstråling direkte gjennom isdekket.
 

Figuren viser temperaturen i øvre del av havet i løpet av siste halvdel av august 2008. Den røde fargen på toppen i første halvdel av perioden viser hvordan de øverste lagene ble varmet opp av solinnstråling. Denne oppvarmingen ble redusert i den andre halvdelen av eksperimentet.  

 

 

Solinnstråling gjennom tykk is?

Dette eksperimentet er en del av prosjektet Arctic Summer Cloud Ocean Study (ASCOS) og ble gjennomført ved å la den svenske isbryteren Oden drive med isen i 16 dager i siste halvdel av august 2008. Ved å gjøre detaljerte målinger kunne forskerne studere utviklingen av de øvre lag av havet i overgangen fra sommer til vinter, altså fra smeltesesong til frysesesong. Målingene viste at under sommerforhold kan solinnstråling gjennom den 1.8 m tykke isen være ansvarlig for opp til en fjerdedel av oppvarmingen man registrerer i øvre del av havet. Så snart vinteren er på frammarsj vil likevel isdannelse på overflaten og nedbør i form av snø føre til at denne gjennomtrengningen av stråling blir betydelig redusert, og varmen som allerede er i havet blir omfordelt internt.  

 

 

 

 

 

Referanse

Sirevaag, A., de la Rosa, S., Fer, I., Nicolaus, M., Tjernström, M., and McPhee, M. G. (2011): Mixing, heat fluxes and heat content evolution of the Arctic Ocean mixed layer , Ocean Science, 7, 335-349, doi:10.5194/os-7-335-2011, 2011.