Gå til hovedinnhold

Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Nytt perspektiv på dypvannsdannelse

En fersk studie avdekker hvordan nytt dypvann organiserer seg i store, undersjøiske virvler, som forklarer hvordan nytt dypvann eksporteres fra området der det dannes og hvorfor de virvlene en observerer i stor grad er relativt stillestående.

Golfstrømmens forlengelse mot Arktis, er en viktig årsak til vårt (relativt) milde klima. På høyde med Svalbard, er vannet blitt så kaldt at det synker fra overflaten og blir en del av Atlanterhavets dype returstrøm som balanserer den nordgående overflatestrømmen. Den "dypeste" dypvannsdannelsen finner sted i Grønlandshavet, og det er derfor knyttet stor interesse til denne.

Det nye arbeidet av Oliver m.fl. forklarer dypvannsdannelsens virkemåte i - og dypvannets eksport fra - Grønlandshavet i dagens klima. Forskerne finner at nytt dypvann organiserer seg i store, undersjøiske virvler (liknende tropiske stormer i atmosfæren). Dette støttes både av observasjoner og modellstudier. Disse virvlenes beskaffenhet er slik at de 1) naturlig søker mot omliggende områder med lettere vannmasser, og 2) lar seg "låse" til undersjøiske fjell. Dette forklarer i detalj henholdsvis hvordan nytt dypvann eksporteres fra området der det dannes og hvorfor de virvlene en faktisk observerer i stor grad er relativt stillestående.

Det forventes at tilsvarende mekanisme også er virksom i andre havområder med dypvannsdannelse.

Foto: Istockphoto
 

Referanse:

Oliver, K.I.C., T. Eldevik, D.P. Stevens and A. Watson, 2008: A Greenland Sea perspective on the dynamics of post-convective eddies. J. Phys. Oceanogr., 38, 2755-2771.