Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Finse ResClim Thomas Spengler
Thomas Spengler underviser ResClim-stipendiater på Finse i september 2013. Foto: Kerim Nisancioglu.

CHESS blir den nye forskerskolen

CHESS, den ny forskerskolen i geofag har fått støtte fra Norges forskningsråd på rundt 20 millioner kroner. Skolen skal samle stipendiater fra norske utdanningsinstitusjoner.

Body

Av Jens Ådnanes, Kommunikasjonsavdelingen UiB

Forskerskolen Norwegian Research School on Changing Climates in the coupled Earth System (CHESS) fikk den 25. mars 19,5 millioner kroner av Norges Forskningsråd (NFR). Skolen vil bli ledet fra Universitetet i Bergen (UiB) og koordinert av Thomas Spengler, førsteamanuensis ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret.

CHESS blir et tilskudd til UiB og Bjerknessenteret for klimaforskning sine satsninger på forskerutdanning innen klima. Den nasjonale forskerskolen i klima, ResClim og den internasjonale sommerskolen Advanced Climate Dynamics Courses (ACDC)  er tidligere trukket frem som gode eksempler av NFR.

Tore Furevik, direktør for Bjerknessenteret, mener skolene setter Bergen på kartet som et viktig senter for internasjonal klimaforskning.

– Finansieringen til ResClim går ut neste år, og det er derfor svært gledelig at Forskningsrådet har besluttet å støtte CHESS. Dette vil sikre et videre tilbud til våre studenter også etter 2016, samtidig som nye miljø blir inkludert i dette veldig gode nettverket, sier Furevik.

Han påpeker at ResClim med sine mer enn hundre doktograds-studenter har spilt en viktig rolle i å utdanne morgendagens klimaforskere.  

Kerim Hestnes Nisancioglu, førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap, mener også at CHESS kan videreføre det ResClim og ACDC har bygd opp.

– CHESS vil ytterligere styrke forskerutdanningen i Norge, og knytte norske stipendiater til et bredt internasjonalt nettverk innen fagfelt relatert til klima, meteorologi, oseanografi, hydrologi og glasiologi, sier han.

Forskerkolen vil samle stipendiater fra norske utdanningsinstitusjoner ved å:

  • tilby intensivkurs med noen av de beste foreleserne innen geofag
  • arangere workshops innen aktuelle tema relatert til klima og jordsystem-dynamikk
  • arrangere sommerskoler med anerkjente forskere fra inn- og utland
  • støtte utenlandsopphold for stipendiater fra Norge
  • tilby kurs i formidling, søknadsskriving, artikkelskriving og veiledning.