Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Mer enn 50 millioner forskningskroner til Bjerknessenteret

Vil Grønlandsisen smelte raskere dersom sjøisen i Arktis forsvinner? Dette er spørsmålet som forskere ved Bjerknessenteret skal finne ut av når de nå får mellom 50 og 60  millioner kroner fordelt over fem år fra det europeiske forskningsrådet.

Body

Fortidsklimaforskerne på Bjerknessenteret slapp jubelen løs i dag. Søknaden Ice2Ice har gått til topps i konkurransen om finansiering hos det Europeiske forskningsrådet (ERC). Det innebærer en årlig sum til grunnforskning på omtrent elleve millioner kroner i året fordelt omtrent likt mellom UiB og Uni Research i fem år.

– Dette er stort. Ingen prosjekter med norsk eller dansk deltakelse har tidligere norske miljø har tidligere nådd til finalen i Synergy-programmet, sier Eystein Jansen, direktør ved Bjerknessenteret. Bare tre prosent av søknadene ble innvilget, noe som viser at fortidsklimaforskningen i Bergen holder verdensklasse, fortsetter Jansen.

Eystein Jansen er professor i maringeologi og leder den den bergenske Ice2ice-forskningen sammen med Kerim Nisancioglu, førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap, UiB. Geolog og forskningsdirektør Trond Dokken er ansvarlig for Uni Research sin deltakelse.

Det er fortidsklimaforskerne ved Bjerknessenteret/ UiB og Uni Research som har gått sammen om prosjektet Ice2Ice, i samarbeid med Danmarks Meteorologiske Institutt ved Jens Hesselbjerg Christensen og Bo Møllesøe Vinther ved Niels Bohr Institut, Københavns Universitet.

Raske og store temperaturendringer på Grønland
I forskningsprosjektet vil de undersøke hva som skjer med isen på Grønland dersom sjøisen i Arktis forsvinner. Man vet allerede at man fikk ekstremt raske og og store temperaturendringer på Grønland da sjøisen i Norskehavet brått forsvant under istidene. Dette fikk virkninger på temperatur og nedbør også over store deler av kloden. Spørsmålet er om noe lignende kan skje når sjøisen i Arktis forsvinner i vår nære klimafremtid.

Vi ser allerede store endringer i sjøisen i Arktis. I september I fjor var sjøisen på et rekordlavt nivå. (se figur under)

 

 

Figur: NSDIC


Over nesten hele Grønland opplevde man sommeren 2012 at innlandisen smeltet på overflaten.  For første gang opplevde danske forskere regn på innlandsisen på forskningsstasjoner som har stått der i mange tiår.

 

 

 

 

Europeisk prestisje
At Ice2Ice-søknaden gikk gjennom i konkurransen om Synergy Grants hos det Europeiske forskningsrådet (ERC) er en milepæl for norsk forskning. Ingen norske eller danske miljø har tidligere nådd gjennom nåløyet i ERC Synergy-programmet.

ERC Synergy Grants er det mest prestisjefylte finansieringsordningen for forskning i Europa, med ekstrem hard konkurranse på tvers av alle fag. Søknaden gikk gjennom fire utvelgingsrunder i konkurranse med omtrent 450 prosjektsøknader fra hele Europa. Kun 12-13 prosjekter fikk støtte.

Totalt får Ice2Ice 12,5 millioner Euro fordelt over fem år, delt mellom de fire institusjonene.

Tverrfaglig tilnærming
Forskningsaktivitetene i Ice2Ice er delt i fire team, der forskerne vil hente ut og undersøke nye iskjerner fra innlandsisen, nye marine sedimentkjerner, utvikle detaljerte modellsimuleringer av klimaet på Grønland og innlandsisen der, og studere stabiliteten til sjøisen i Arktis. Dette må til for å avdekke mekanismene når den arktiske sjøisen plutselig forsvinner og forstå de brå endringene vi har hatt i fortiden.

Kontaktinformasjon:
Eystein Jansen, professor i maringeologi og direktør ved Bjerknessenteret
eystein.jansen@bjerknes.uib.no Tlf  906 18 858

Kerim Nisancioglu, førsteamanuensis ved institutt for geovitenskap
kerim@bjerknes.uib.no Tlf 980 49 414

Trond Dokken, forskningsdirektør Uni Research
trond.dokken@uni.no Tlf 975 64 402