Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Kikki Kleiven tar over som direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning. (Foto: Ellen Viste)

Kikki Kleiven blir ny direktør for Bjerknessenteret

Kikki Kleiven tar over jobben etter Tore Furevik og skal lede 200 klimaforskere de kommende fire årene. 

Body

Kikki Flesche Kleiven blir ansatt som ny direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning i en åremålsstilling i fire år. Hun overtar jobben etter Tore Furevik som går av etter to åremål. 

Etter en grundig prosess med seks gode søkere, falt valget på Kikki Kleiven. Hun har en relevant og solid vitenskapelig plattform, og vil ta en tydelig og sterk rolle i formidling og profilering av Bjerknessenteret. 

– Bjerknessenteret har markert seg som et av verdens sterkeste klimaforskningsmiljø, og jeg er veldig fornøyd med at vi har funnet Tore Fureviks etterfølger. Kikki Kleiven har alle forutsetninger for å lede senteret videre i en tid da kunnskap om klimaet vil bli enda viktigere, sier Arvid Hallén, styreleder for Bjerknessenteret for klimaforskning.

Kikki Kleiven (52 år) er førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap, UiB. Hun tok doktorgraden i maringeologi ved UiB i år 2000, i avhandlingen sin forsket hun på sedimenter fra havbunnen og hvordan man kan lese fortidens klima i sedimentene. Kleiven har markert seg som en engasjert formidler av klimakunnskap. og vært med i Bjerknessenteret siden oppstarten 20 år tilbake, hun kjenner forskningen, miljøet og det norske samfunnslivet svært godt. 

– Forskning er lagidrett og Bjerknessenteret er i øverste divisjon av klimaforskning i verden. Det tok tid å lære oss å trekke i samme retning, men når vi først kom i gang ble resultatet mer enn hva noen av oss hadde sett for oss. Jeg har ambisjoner om at senteret skal være en viktig arbeidsplass og arena for nye generasjoner av norske klimaforskere, og være et fremtidsrettet og nyskapende kunnskap- og kompetansemiljø, sier Kikki Kleiven.

Bjerknessenteret for klimaforskning er en samarbeidsorganisasjon for den naturvitenskapelige klimaforskningen i Bergen, der forskerne er ansatt ved en av de fire partnerne Havforskningsinstituttet, NORCE Research A/S, Nansensenteret og Universitetet i Bergen.

Universitetet i Bergen er vertsinstitusjon for Bjerknessenteret, og Universitetsstyret er det organet som formelt ansetter Bjerknessenterets nye direktør. Vedtaket ble fattet på styremøte i dag 17. juni, åremålsperioden starter 1. juli.

Kontaktinformasjon

Kikki Kleiven
kikki@uib.no 
tlf 416 06 451
Twitter: @KikkiKleiven

Arvid Hallén 
Styreleder for Bjerknessenteret for klimaforskning 
arvhallen@gmail.com 
Tlf 93238515

Gudrun Sylte
Kommunikasjonsleder ved Bjerknessenteret for klimaforskning
Gudrun.sylte@uib.no
Tlf 40856457