Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Kalde vinder fra Arktis kan gi varmere klima

En fersk studie fra Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret tyder på at en styrking av de kalde vindene fra nord kan øke transporten av varmt Atlantisk vann inn i våre havområder, noe som igjen bidrar til et redusert isdekke i Arktis.

 
Foto: Bruce Molnia/U.S. Geological Survey


Golfstrømmens forlengelse inn i de Nordiske hav bidrar sterkt til vårt milde klima. Når det varme og salte vannet fra tropene strømmer nordover overføres varmen fra havet til lufta over, og havstrømmene blir gradvis kaldere. Variasjonene i mengden varmt vann som strømmer fra Nord-Atlanteren til de Nordiske hav påvirkes blant annet av styrken på de nordlige storskala vindene som blåser over de Nordiske hav. Modellstudiet av Iselin Medhaug og kolleger fra Bergen viser hvordan sterkere storskala vinder fra Arktis «spinner opp» havsirkulasjonen og bidrar til å presse mer vann ut av de Nordiske hav. Det kalde vannet må så erstattes ved at mer av det varme Atlantiske vannet strømmer inn i våre områder, noe som bidrar til å smelte sjøisen og flytter iskanten nordover mot Arktis.  

Referanse:

I. Medhaug, H. R. Langehaug, T. Eldevik, T. Furevik and M. Bentsen (2011): Mechanisms for decadal scale variability in a simulated Atlantic meridional overturning circulation. Climate Dynamics, doi: 10.1007/s00382-011-1124-z.