Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Den nye rapporten fra FNs klimapanel handler om hvordan klimaendringer påvirker havet og isen på jorden. Foto: Iselin Medhaug

FNs spesialrapport om hav og is – og gratis BIFF-filmvisning

Den 25. september ble FNs klimapanels spesialrapport om hav og is lansert. I Bergen presenterer vi den sammen med BIFF-filmen «Planet Ocean».

Body

Den 25. september ble FNs klimapanel (IPCC) sin spesialrapport om hav og is lansert, etter to års arbeid. Med bidrag fra over 100 forfattere fra mer enn 30 land, omhandler rapporten hvordan klimaendring påvirker havet, kysten og isen i polare strøk og i fjellområder – samt økosystemene i disse områdene. Den tar også for seg konsekvenser for tjenester og naturressurser som er viktige for oss mennesker. 

Rapporten har tittelen «The ocean and cryosphere in a changing climate» og er den siste av tre rapporter i kjølvannet av Paris-avtalen. Kryosfæren omfatter all snø og is på jorden. Tidligere har klimapanelet gitt ut 1,5-gradersrapporten i oktober 2018, og landrapporten i mai 2019. 

– Alle mennesker avhenger direkte eller indirekte av havet og kryosfæren, sier Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret og professor ved Universitetet i Bergen.

– Samfunn som lever tett på havet, i Arktis, og i høye fjellområder, er spesielt utsatt for risiko knytta til endringar i hav og kryosfære.

Filmvisning

Etter en presentasjon av rapporten vises filmen Planet Ocean i samarbeid med Universitetsmuseet i Bergen og BIFF 2019 - den 20. Bergen internasjonale filmfestival. Filmen er en hyllest til havets skjønnhet, mysterier og voldsomme kraft, men også en påminnelse om dets sårbarhet, og en oppfordring til publikum om å engasjere seg i kampen for å bevare artsmangfoldet og den økologiske balansen.

Arrangementet i Bergen vil foregå parallelt med at rapporten presenteres hos Miljødirektoratet i Oslo.

Ekspertliste

Professor Lars Henrik Smedsrud ved UiB og Bjerknessenteret har vært medforfatter på rapporten og er ekspert på sjøis.

Professor Tore Furevik ved UiB og direktør ved Bjerknessenteret, generelt om klimaendringer samt havnivåendringer 

Professor Are Olsen ved UiB og Bjerknessenteret – observasjonsdata, havforsuring, CO2-opptak og karbonsyklusen

Professor Kerim H. Nisancioglu ved UiB og Bjerknessenteret – smelting av Grønlandsisen og annen land-is.

Førsteamanuensis Kikki Kleiven, ved UiB og Bjerknessenteret – Havstrømmer.

Professor Jostein Bakke, ved UiB og Bjerknessenteret – Isbreer.

Professor Eystein Jansen, ved UiB, NORCE og Bjerknessenteret – Arktisk is og
generelt om klimaendringene.

Forsker Mari Fjalstad Jensen, ved UiB og Bjerknessenteret – Havstrømmer.

Forsker Hans Christian Steen-Larsen, ved UiB og Bjerknessenteret – Effektene
av issmelting i Himalaya – «den tredje pol» – og issmelting generelt.