Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Den nye oljen

Body

Kronikk i Dagens Næringsliv 27.11.2023 av Bjørn Kviskvik, stipendiat på Bjerknessenteret, sammen med Tomas M. Skjølsvold og Gard H. Hansen ved CenSES, NTNU


Husker du 2007? FNs klimapanel presenterte sin fjerde rapport, Al Gore lagde film, og sammen fikk de Nobels fredspris. Klimaet var vår tids store utfordring. Interessen var stor både i media og blant folk flest. På Bali møttes verdens ledere for å forhandle, og på børsene ble fornybar energi løftet opp og fram av en grønn bølge.

Noen år senere, i Durban den 6. desember 2011, sa IEAs sjef, Maria van der Hoeven, at tiden var i ferd med å svinne om vi skal ha noe håp om å nå togradersmålet. Samme formiddag var et annet møte i gang i Doha. På World Petroleum Congress uttalte BPs Robert Dudley at vi måtte oppdage et nytt Saudi Arabia hvert femte år for å dekke verdens etterspørsel etter olje i 2030. Disse utfordringene peker på samme løsning: Av både klima- og energihensyn må vi ha mer fornybar energi. Vi må redusere fossilavhengigheten og dette må skje fort!

Men ingenting av dette angår oss i Norge i 2012. For de som lenge har lett etter olje var 2011 året de endelig fant! Johan Sverdrup danser samba med Peregrino, Havis står i baren og Skrugard snurrer skiver. Og Alberta... ja, hvor ble det av henne? Samma det! Festen er ikke over, den har knapt begynt! Ola og Helge står i døra, og det er god stemning – alle skal med! Det er plass til minst 4500 feststemte ingeniører! Utenfor står norsk ungdom og vil inn. Petroleumsfagene, som gjennom flere år har opplevd dalende interesse, hadde i 2012 rekordmange søkere. Statistisk Sentralbyrå anslår at over 200 milliarder kroner vil bli investert på sokkelen i 2013. Det tilsvarer nesten 30 LOL (Lillehammer-OL). Ola Nordmann kan regne med å tjene en drøy million (kroner) i året med jobb innen olje og gass. Her finnes fremdeles spennende utfordringer for alle. Solnedgang er byttet ut med optimisme og framtidstro. 'Vi er Den Nye Oljen', er det en som roper fra balkongen, ‘og snart skal vi til Nordpolen'!

Peak oil er utsatt og samba’n er løs, men vent litt... var det ikke snakk om en ubehagelig sannhet og?

Den siste tiden har Noen lagt ned en betydelig innsats i å ramme inn norsk olje og gass slik at det mer enn før framstår som en løsning heller enn et problem. Når man for et par år siden kunne få inntrykk av at olje og gass handlet om å presse de siste dråpene ut av en gammel sitron, blir det nå skapt et bilde av kreative skattejegere og innovatører som – til applaus fra framtidige generasjoner – sikrer norsk velferd, og samtidig slår et slag for miljøet og den globale økonomien.

På Statnetts høstkonferanse sa Statnett-sjef Auke Lont at gass er fornybart, ettersom man finner mer enn man brenner. Erik Haugane i Det norske legger seg på samme linje, mens geofysiker, vestlending og Statoil-spesialist Martin Hovland hevder at oljen er fornybar siden den dannes kontinuerlig i jordens indre, uten nødvendigvis å involvere dinosaurer eller andre fossiler (DN, 01.09.12). I utgangspunktet skulle man tro at disse forsøkene på sette olje og gass inn i en ny ramme er harmløs retorisk moro, men når ord og kategorier blir brukt av folk som kan kunsten får det følger.

En omramming som vil få store konsekvenser er beslutningen om at gass nå er en lavkarbon-teknologi. Dette skjer i forbindelse med at EU forbereder sitt enorme forskningsprogram Horizon2020, som i perioden 2014 til 2020 skal investere 80 milliarder Euro i fremtidsteknologi. Dette betyr at gass, som tross alt er mer klimavennlig enn kull, kan ende opp med å utkonkurrere ekte fornybar energi i kampen om midlene. Engelske aviser beskriver dette som en stor seier for gass-lobbyen (The Guardian, 29.05.12).

Olje og gass har vært, er og vil i framtiden være viktig for norsk økonomi. Norsk sokkel har vært viktig for å utvikle både norsk industri og en teknologi som sikkert er grønnere enn den ellers ville vært. Likevel mener vi det er noen sannheter som må tilbake i regnestykket. Snart er det et nytt viktig møte i Doha. Mens norsk oljebransje har vært på fest og feiret egen bærekraft, maner andre til edruelighet. I rapporten ‘World Energy Outlook’ som nylig kom ut (12.11.12) påpeker det internasjonale energibyrået (IEA) at to tredeler av oljen som per i dag er funnet må bli der den er de neste førti årene dersom vi skal ha noe håp om å nå togradersmålet.

I Norge i 2012 er det nesten litt flaut å argumentere for å spare olje, men sånn var det ikke i 2007. Noen har gjort en god jobb.