Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Eystein Jansen ledet konferansen 4th Nordic Conference on Climate Change Adaptation. Se bilder på facebook.com/Bjerknessenteret Foto: Gudrun Sylte

Den fjerde nordiske klimatilpasningskonferansen "From Research to Action and Transformation"

I løpet av de tre siste dagene i august var eksperter fra hele verden samlet for å diskutere forskningen på klimatilpasning. 

Body

banner conference

Et tettpakket program med en lang liste over presentasjoner og postere fra et vidt kunnskapsfelt avdekker hvor stor kunnskapen er rundt klimatilpasning. Alle sammendrag fra konferansen finner du her. 

Flere forskere påpekte nødvendigheten av å tilpasse ordbruken, og unngå akademiske begrep som "adaptation". Ved Stockholm Enivronmental Institute har man gått over til å bruke "risk management", påpekte Richard Klein, seniorforsker ved insituttet. Her finner du hans presentasjoner fra konferansen

Tweet by katherine duarte

Også Åsa Sjøstrøm ved SMHI og Karen O'Brien ved UiO påpekte nødvendigheten av å tilpasse ordbruken, for eksempel ved å snakke om risikohåndtering (risk management) i stedet for klimatilpasning (adaptation). 

Følg twitter-hashtaggen #noradapt2016 og #nordadapt16 for flere glimt, sitat og nyttige lenker delt under konferansen. 

tweet from Maja K Rynning

Karen O'Brien påpekte at akademia er for låst i sin egen boble. Man må i sterkere grad se på ordbruken og hvordan man snakker om folk og klimaendringer. 

– Vi må finne ut hvordan vi kan snakke til folks følelser og hvordan vi bedre kan koble oss sammen med øvrige grupper i samfunnet, sa O'Brien.   

– Konferansen avdekker en kaskade av kunnskap. Vi vet at klimaet endrer seg og at vi må tilpasse oss. Men la oss huske på at det er ikke til en verre fremtid, men til en bedre fremtid, sa Tore Furevik, direktør for Bjerknessentert i sin oppsummering av konferansen avslutningsvis.  

Se også bilder fra konferansen også på facebook.com/Bjerknessenterets 
 

Her er oversikt over alle saker fra konferansen: 

Klimatilpasning i Norge: for sakte og for seint

stories from the conference 2

What happens before the storm? 

A need for more collaboration

stories from the conference 1

Highlighting the Nordic Dimension 

Paris gir driv til klimatilpasning

stories from the conference 3

Lukker gapet mellom forskere og brukere

København og det gode eksempelet

Mer ekstremt regn – må regne med flere nedbørsrekorder (om Klimaprofil Hordaland fra Norsk Klimaservicesenter)