Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Reuters "The Hot List", som freistar samle verdas 1000 mest innflytelsesrike forskarar. (Skjermbilete)

Tre Bjerknes-forskarar på Reuters topp 1000-liste over klimaforskarar

Noel Keenlyside ved UiB, og Jerry F. Tjiputra og Jens Hesselbjerg Christensen ved NORCE representantar oss på den nye lista.

Body

Professor Noel Keenlyside

«The Reuters Hot List» freistar samle verdas 1000 mest innflytelsesrike klimaforskarar. Lista nyttar tre kriterier basert på publiserte artiklar, antal siteringar, og Altmetric Attention – sistnemnde ein indeks som tél nemningar i nyhendeartiklar, sosiale medier og sider som Wikipedia.

Blant 13 forskarar basert i Noreg ligg Noel Keenlyside, professor ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret, på ein 472. plass, og Jerry F. Tjiputra, forskar ved NORCE og Bjerknessenteret, på ein 669. plass. 

Forskar Jerry F. Tjiputra.

Båe arbeider med klimavarsling og økosystemvarsling – spesielt innanfor den norske jordsystemmodellen, NorESM.

I tillegg har Jens Hesselbjerg Christensen nyleg starta ei bistilling ved NORCE, i tillegg til professoratet sitt ved Niels Bohr-instituttet på Universitetet i København.

Keenlyside er leiar av Bjerknessenterets klimavarslingsenhet (BCPU) og Horisont 2020-prosjektet TRIATLAS, medan Tjiputra arbeider på ei rekkje prosjekt, som TRIATLAS, EarthClim and OceanNETs.

Båe er også tilknytta det foreslåtte Senter for fremragende forskning, Centre for Advanced Prediction of Climate and Marine Ecosystems (CAPE).