Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Atlantisk varme begrenser isdekket i Arktis

For første gang er det tallfestet hvordan havets varmetransport reflekteres i utbredelsen av sjøis i Barentshavet, det området i Arktis hvor vinter-isdekket er mest redusert de siste tiårene.

Body


Utsikt over et is-dekket hav utenfor kysten av Svalbard, nordvest i Barentshavet. Foto: Marius Årthun.  

Det minkende isdekket i Arktis er et av de fremste tegn på de pågående klimaendringer.

Vinter-isdekket i Barentshavet er blitt kraftig redusert siden satelittmålinger startet for mer enn 30 år siden. I løpet av de siste 10 år er isdekket tilnærmet halvert.

En ny studie utført av forskere fra Bjerknessenteret (Universitetet i Bergen, Uni Research og Havforskningsinstituttet) viser at endringene i isens utbredelse har en sterk sammenheng med tilstrømning av (relativt) varmt Atlanterhavsvann. Dette tempererte vannet fraktes nordover langs Norskekysten og inn i Barentshavet som en forlengelse av Golfstrømmen.Kart av Barentshavet som viser gjennomsnittlig vinter-isdekke mellom 1979 og 2010 (fargeskala) og innstrømning av Atlanterhavsvann (røde piler). De svarte linjene viser hvordan is-kanten har trukket seg tilbake de siste 30 årene; 80-tallet (heltrukken linje), 90-tallet (stiplet linje), og 2000-tallet (stiplet-prikket linje).  

Målinger gjort av Havforskningsinstituttet i det sørvestlige Barentshavet og resultater fra en numerisk havmodell viser at en økning i varmetransport (et produkt av endringer i temperatur og hastighet) assosiert med Atlanterhavsvannet fører til at et større område ikke fryser i løpet av vinteren.

Dette er dermed en fundamentalt forskjellig prosess fra endringer som observeres i sommerisdekket i det sentrale Arktis, hvor en stadig varmere atmosfære smelter et eksiterende isdekke. 

 

Referanse: 

Årthun, M., T. Eldevik, L. Smedsrud,  Ø. Skagseth, and R. Ingvaldsen, 2012:  Quantifying the influence  of Atlantic heat on Barents Sea ice variability and retreat. J. Climate. doi:10.1175/JCLI-D-11-00466.1, in press.