Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Forsidene til de fire rapportene som totalt utgjør den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel. Arbeidsgruppe 1 om det naturvitenskaplige grunnlaget, Arbeidsgruppe 2 om konsekvenser og sårbarhet og Arbeidsgruppe 3 om klimatilpasning. Skjermdump fra klimapanelets egen side om hovedrapporten www.ipcc.ch

FNs klimapanel lager ny rapport om 1,5 grader oppvarming

I går vedtok FNs klimapanel å produsere en spesialrapport som undersøker konsekvenser av 1,5 graders oppvarming og hvordan dette målet kan oppnås. 

Body

Klimapanelet vedtok også å produsere en ny hovedrapport som samler all den siste tilgjengelige kunnskap om klima på jorden. Etter den forrige, femte hovedrapporten (AR5 – Assessment Report 5), har det pågått en diskusjon om klimapanelet bør fortsette å produsere store hovedrapporter.

Spørsmålet har vært om man heller skal behandle spesielle problem i mindre spesialrapporter. Klimapanelet har også tidligere produsert flere spesialrapporter, for eksempel om ekstremvær i 2011, ”SREX Special Report on Extreme Weather”.

På et møte i Nairobi, Kenya i går vedtok klimapanelet å både lage tre nye spesialrapporter og en ny hovedrapport, AR6, som skal være ferdig til 2020/2021.

 

De tre nye spesialrapportene skal ta opp:

  • Hva innebærer en global oppvarming på 1,5 grader C over førindustrielt nivå, og hvordan kan dette målet oppnås. Denne skal være ferdig i løpet av 2018.
  • Om klimaendringer, hav og kryosfære, det vil si is på jorden i form av snø, sjøis, isbreer, permafrost.
  • Om klimaendringer, tørke og økende ørken, bærekraftig forvaltning av land og matsikkerhet.

 

”Disse temaene er ikke bare svært relevante for beslutningstakere og det store publikum, gjennom slike rapporter kan FNs klimapanel gi klarhet og oversikt over de store mengdene klimavitenskap som blir produsert” sier Hoesung Lee, leder for FNs klimapanel i en pressemelding etter Nairobimøtet.

Parisavtalen som verden ble enige om i klimatoppmøtet i Paris i desember i fjor, inneholder et mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. En spesialrapport om konsekvenser av en slik oppvarming og hvordan å oppnå dette med tanke på verdens utslipp av drivhusgasser, kom opp som et ønske fra klimatoppmøtet, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Forberedelser for den sjette hovedrapporten, AR6, vil begynne senere i år. Som tidligere vil arbeidene foregå i tre arbeidsgrupper, fordelt på tema. Arbeidsgruppe 1 jobber med den naturvitenskaplige kunnskapen om klima, der de aller fleste av Bjerknessenterets forskere befinner seg.

 

I Norge er det Miljødirektoratet som koordinerer den norske innsatsen i klimapanelet.