Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Klimaendringene

Den første delrapporten handler om hvordan klimaet endrer seg - om vær, havstrømmer, sjøis, og isbreer.

Body

Climate Change 2013: The Physical Science Basis fra IPCC WG1 på Youtube

I den første delrapporten er det informasjon om det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringene. Rapporten viser at menneskers økende klimagassutslipp har varmet opp atmosfæren og havet, smeltet snø og is og hevet det globale havnivået.

Miljødirektoratets nettside kan du lese mer om rapporten. Blant annet at fra 1750 og fram til i dag har rundt 70 prosent av utslippene kommet fra fossile brensler og sementproduksjon, og rundt 30 prosent kommet fra avskoging og endret bruk av landarealer.

Hele rapporten finner du her

Sammendraget for beslutningstakerne finner du her