Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Mer fra EVA og om klimamodellering

Med «den antroposene tidsalder» menes perioden etter at mennesket har kunnet påvirke jordas miljø og klima i betydelig grad. Hvordan kan evt. forandringer hittil bestemmes, og hvordan kan vi forberede oss på endringer som kan komme? Jordsystemmodeller (Earth system models, ESMs) er de viktigste verktøy for å besvare slike spørsmål.

En ESM er en matematisk modell som benytter de kraftigste elektroniske regnemaskinene som fins, og er basert på kjente fysiske lover for jordas klimasystem og kjemiske og biologiske prosesser i jordas økosystemer. I prosjektet EVA vi oppgraderer den norske jordsystemmodellen, NorESM, og viderefører denne som en nasjonal ressurs for globale klimastudier og mulige fremtidige utviklinger. Modellen vil bli videreutviklet, utvidet, kvalitetssikret og anvendt på viktige problemstillinger innen klimaforskning.

Med NorESM2 vil norsk deltagelse i viktige internasjonalt koordinerte undersøkelser være mulig. NorESM-beregninger vil bidra til å øke forståelsen av drivkreftene bak klimavariasjoner og -endringer, og relevante tilbakekoblingsprosesser vil bli tallfestet. Vekselvirkninger mellom fysiske og biogeokjemiske prosesser vil bli inkludert. Planlagte pre-industrielle og «antroposene» (historiske og i fremtid) simuleringer med NorESM blir grunnlaget for å skille mellom naturlige klimasvingninger og mulige menneskeskapte endringer. Nye prosessbeskrivelser i NorESM vil baseres på svært detaljerte prosessmodeller og tilgjengelige avanserte observasjoner. Hensikten er å få til nye klimasimuleringer med mer realistiske beregninger av usikre prosesser, herunder flere i Arktis: isskyer, arktisk dis, havis og avsmelting av permafrost.

Aktivitetene i EVA er knyttet til betydelige internasjonale forskningsnettverk. Resultater og datasett vil bli tilgjengelige for bruk for alle (vitenskapsfolk, beslutningstakere og offentligheten generelt). For utvikling av strategier for klimatilpasning og motvirkning av klimaendringer, vil data bli gjort tilgjengelige gjennom National Climate Service Centre.

Status: Vi setter sammen en ny modellversjon for en første serie av nye referansekjøringer som kvalifiserer NorESM for internasjonale prosjekter som sammenlikner resultater fra flere modellsystemer fra forskjellige land. NorESM blir også brukt nå for å finne ut hvilke fordeler en begrensing av global oppvarmingen med 1,5 graders (over førindistrielt nivå) har for å støtte prosessen rundt Paris-avtalen (UNFCCC). Ved slutten av EVA-prosjektet er den nye modellversjonen NorESM2 justert for nye, omfattende projeksjoner av fremtidens klima, som vil begynne i vinteren 2018/2019. Utviklingen til NorESM vil fortsette i nye infrastruktur-prosjektet INES (NFR).

23.08.2016
Jón Egill Kristjánsson
Jón Egill Kristjánsson

Forrige uke mottok vi den triste nyheten om at Jón Egill Kristjánsson omkom i en tragisk ulykke. Jón Egill var en eksepsjonell forsker og en viktig deltaker i mange prosjekt. Vi var svært glade for å ha han med som ekspertleder i en av arbeidspakken om prosesser i den landbaserte og atmosfæriske biosfæren. Han var en pillar i prosjektet på alle måter og generelt vitenskapen rundt jordsystemet. Vi takker for den tiden vi har hatt sammen med han. Vi skylder han mye, han bidro alltid med gode råd og nye tanker. Han var også en god samtalepartner – om vitenskap og andre tema. Vi har mistet en stor vitenskapsmann, like mye som en varm kollega og venn.

Han etterlater seg et stort savn og vi vil bære han med oss i våre minner. 

Christoph Heinze, prosjektleder EVA

 

 

 

Å finne den rette balansen mellom det ambisiøse og det håndterbare, er en av utfordringene for forskerne i EVA-prosjektet. Dette var et av de store samtaletemaene under årsmøtet. Les mer her Balansen mellom det ambisiøse og det håndterbare // Se programmet her 

Inger Helene Karset, ph.d-student ved Universitetet i Oslo,  er blant de yngste forskerne i EVA. Les mer om hennes arbeid her 

En økende metanloop - Seniorforsker Rona L. Thompson undersøker metanutslipp i Arktis.

 

 

 

Vil du vite mer om klimamodellering og den norske klimamodellen NorESM - ta en kikk på brosjyren NorESM - Ryggraden i norsk klimaforskning

​Her er en smakebit - Dybde eller tetthet? - I NorESM brukes tetthet for å beskrive havet loddrett, i stedet for dybde. 

 

 

 

 

Oppstartsmøte for EVA ble 8 mai 2014 i Bergen i kombinasjon med avslutning av prosjekt EarthClim.

 

Tilbake til EVA-siden