Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Kontaktinformasjon EVA

Prosjektleder:

Professor Dr. Christoph Heinze

Universitet i Bergen, Geofysisk Institutt og Bjerknes Senteret for Klimaforskning og Uni Klima AS, Allégaten 70, 5007 Bergen, Norge.

Tel.: (+47) 55589844

Epost: christoph.heinze@gfi.uib.no