Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Norce, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Nyheter

838 results

Lørdag, 22. April bringer March for Science Norway alle som er opptatt av et kunnskapsbasert samfunn ut på gatene i forsvar for kunnskap, uavhengig forskning og uredd forskningsformidling.

I havet blir alt fra de minste organismene til de største pattedyrene påvirket av klimaendringer. Men utslippskutt vil gjøre livet lettere i havet, viser en ny studie.

Sjå Silje Smith-Johnsens film frå tur til Nioghalvfjerdsbreen på Grønland. Nyleg var is- og havforskarar samla på workshop i Bergen for å snakke om Grønlandsisen.
 

Arvid Hallén trekker frem Bjerknessenterets internasjonale profil som viktig når han nå overtar rollen som styreleder.

Etter åtte aktive år hadde klimaforskingsskulen ResClim sin store avskjedsdag på Os, der dei involverte møtte kvarandre for siste gong.
 

Professor emeritus John Birks skal leia prosjektet HOPE, som skal finne ut kva påverknad forhistoriske menneske kan ha hatt på jorda. Prosjektet vert gjort mogeleg ved hjelp av det prestisjefylte ERC Advanced Grant frå EU.

Det nye forsknignssenteret samler klimaforskere, hjerneforskere, arkeologier og dateringseksperter for å forstår våre tidlige forfedre. Gratulerer til professor Christopher Henshilwood på Institutt for arkeologi, historie, kulturvitskap og religion ved UiB som har dratt i land en gullkantet søknad. 

Vilhelm Friman Koren Bjerknes ble født 14. mars 1862 i Kristiania. Bjerknessenteret er kalt opp etter Vilhelm Bjerknes og hans sønn Jacob Bjerknes, som grunnla Bergensskolen i  meteorologi. Bergensskolenfornyet praktisk værvarsling med metoder som siden ble anvendt over hele verden. 

Dei unge forskarane Alistair Seddon og Ole Hjortland har fått internasjonal merksemd for forskinga si. 8.mars mottok dei alle Meltzerprisen for 2016.   

Ho vert skildra som ein glødande formidlar, som kan gjere kompleks vitskap tilgjengeleg og aktuell for folk flest. Kikki Kleiven får Meltzerfondet sin pris for framifrå forskingsformidling.  

I tre dager satt rundt åtti forskere sammen for å diskutere og forme forskningen de kommende seks-sju årene i gigantprosjektet Arven etter Nansen.