Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Den store nordatlantiske påskedansen

Visste du at lavtrykk også kan få barn? Forsker ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret, Clemens Spensberger, har skrevet om påskeværet. 

Body

Om et lavtrykk bare blir stort og voksent nok, dannes ofte nye lavtrykk langs fronten til forelderen. Disse barna vokser opp fort, ofte går det mindre enn et døgn mellom unnfangelse og pubertetsalder. På samme måte som menneskebarn forblir lavtrykksbarn i nærheten av sin forelder inntil de begynner å bli voksne.

Deretter kan de følge veldig forskjellige livsveier. Noen barn blir fort kraftigere enn sin forelder og overtar plassen deres. Andre tar med seg arven fra foreldrene, dvs. kalde og varme luftmasser, og kommer seg fort av gårde. Mens noen aldri kommer seg ut av skyggen til sin forelder, og kretser rundt den hele sitt liv.

Det er det som kommer til å skje over Nord-Atlanteren i påskeuka. Et stort forelder-lavtrykk kommer til å etablere seg der i midten av uka, og skape flere lavtrykksbarn. Og hva disse lavtrykksbarna gjør med livet sitt, kommer til å bestemme påskeværet vårt.

Trolig vil ingen av disse barna komme til å vokse seg sterk nok til å overta plassen til forelderen, men noen av dem bestemmer seg muligens for å flytte østover. Disse barna vil føre meg seg østlige vinder over Sør-Norge, og dermed skyer og gråvær i øst og klarvær langs kysten. Men noen av barna kommer seg muligens aldri løs fra forelderen og forblir over Atlanterhavet. I så fall blir vinden mer sørvestlig med gråvær langs kysten og klarere innlands.

Hva som kommer til å skje med ethvert barn er vanskelig å forutsi. Som med menneskelige livshistorier kan små tilfeldigheter ha store konsekvenser senere i livet. Men uansett nøyaktig livshistorie, blir det en stor påskedans av barnelavtrykk som virvler rundt sin forelder denne høytiden.

Skrevet av: Clemens Spensberger