Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Norce, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Nyheter

838 results

Norges forskningsråd har godkjent forskningssøknaden til Arven etter Nansen. Første tokt går 19. juli 2018 med det nye forskningsfartøyet «Kronprins Haakon».

Ingrid Husøy Onarheim disputerer torsdag 7. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Regional, seasonal, and predictable Arctic sea ice change».

2°C skal gi leserne kunnskap om hvorfor klimaet endres, hvordan endringene merkes allerede, og hva som skal til for å begrense oppvarmingen som er i gang. 

Om ei veke går fristen ut for å melde seg på Klimathon – ein klimaworkshop mellom forskarar, norske kommunar og næringsliv.

Erwin Lambert disputerer 29. november 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “On freshwater and the density-driven circulation in the northern seas”.

 Eystein Jansen stiller som ekspertvitne i Oslo tingrett der retten må vurdere om oljeutvinning i Arktis er i strid med Grunnloven.  

Elsheikh Bashir Ali disputerer tirsdag 14. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The inorganic carbon cycle of the Red Sea.”

Marie Eide disputerer for doktorgraden mandag 30. oktober, i avhandlingen sin har hun undersøkt hvordan karbonisotoper kan fortelle om tilstanden i verdenshavene, før, nå og framover.

Vulkaner blir sjelden tatt hensyn til i beregninger av fremtidens klima. Ingen kan varsle når det smeller. Ved å ta tidligere tiders utbrudd med i beregningen har Bjerknesforskere vist at klimaet i dette århundre vil kunne svinge mer enn tidligere antatt. 

Isbreene inneholder verdifull kunnskap om fortidens klima, skriver Anne-Katrine Faber i Bergens Tidende. 

Ei ny evaluering av norsk polarforsking viser at Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret er heilt i toppen i Noreg.